Tin nổi bật

  • 08.01.2020

    “Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao sẽ góp phần cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

    Ngày 30/12/2019, tại trường Cao đẳng nghề Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thí điểm trường Cao đẳng chất lượng cao năm 2019. Tham gia hội nghị gồm có các lãnh đạo đến từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, vụ Khoa giáo Văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ, chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” cũng như đại diện từ tám trường Cao đẳng được thí điểm đánh giá và các đoàn đánh giá ngoài.
  • 23.12.2019

    Hội thảo tham vấn nhằm xây dựng Chiến lược phát triển GDNN 2021-2030

    Tại Hà Nội ngày 11.12.2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) với hỗ trợ của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn về kết quả sơ bộ đánh giá Chiến lược Phát triển Dạy nghề giai đoạn 2011-2020. Hội thảo nhằm thu thập ý kiến ...