Tin nổi bật

  • 23.03.2020

    Hợp tác trong GDNN để xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải.

    Tháng 3 năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và  Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đã ký kết Biên bản ghi nhớ về “Hợp tác trong GDNN để xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải”. Đây sẽ là cơ sở để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, cơ sở GDNN và doanh nghiệp trong việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho đội ngũ lao động kỹ thuật trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.
  • 17.02.2020

    Giảng viên Cơ điện tử và Điện/Điện tử được nâng cao kỹ năng gia công cơ khí

    Khóa đào tạo “Gia công và Chế tạo Thép tấm và Thép định hình bằng Phương pháp Uốn” cho bảy Giảng viên các trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, An Giang và Ninh Thuận được tổ chức từ ngày 04 – 14/02/2020. Đây là khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn do các Giảng viên nhân rộng LILAMA 2 thực hiện và được tổ chức tại LILAMA 2 như là chức năng bổ sung của Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề - nhân rộng cho hệ thống GDNN.