TVET Vietnam

TRAINED IN

VIETNAM

TRAINED IN

VIETNAM

previous arrow
next arrow
Slider
4

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 05 năm 2021, khóa đào tạo cho tám giảng viên và các ứng viên tham gia vòng tuyển chọn thi Kỹ năng nghề Thế giới 2022 về KNX nâng cao do ông Dương Hữu Phước – giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực – thực hiện tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI)

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI)

BẢN TIN GDNN

Đăng ký ngay để cập nhật bản tin hàng tuần về lĩnh vực quan tâm và thị trường lao động

Đối tác

Subscribe now to keep up to date
with weekly bullentin of the TVET field and labour market