TVET Vietnam

THỜI GIAN:

07/06/2023

địa điểm:

Cao đẳng Kỹ nghệ II, thành phố Hồ Chí Minh, 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

giảng viên:

Chị Nguyễn Hương Giang, Chuyên gia truyền thông; Chị Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội