TVET Vietnam

Hỗ trợ cơ sở GDNN Chất lượng cao

Sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam được thể hiện qua việc chuyển mình từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một nước có thu nhập trung bình thấp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thành tựu này đang đối mặt với nhiều thách thức, do mức tiêu thụ tài nguyên ngày càng tăng, ô nhiễm môi trường và thiếu nguồn nhân lực đã qua đào tạo.

Hiện nay, chỉ có 26% tổng lực lượng lao động của Việt Nam có trình độ chuyên môn. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam hiện chưa thể đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai cho nền kinh tế đang phát triển của đất nước. Để vượt qua những thách thức này, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đang hỗ trợ 11 cơ sở GDNN trở thành cơ sở GDNN chất lượng cao (CLC) và đào tạo định hướng theo nhu cầu.

CÁCH TIẾP CẬN

Cơ sở GDNN chất lượng cao cung cấp các dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng GDNN Việt Nam và cơ hội việc làm của lực lượng lao động. Cơ sở GDNN CLC triển khai các chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao có chất lượng cao dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế với sự hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp. Hơn nữa, mỗi cơ sở có thể thực hiện các chức năng bổ sung cho hệ thống GDNN như:

  • Đào tạo nâng cao cho giáo viên dạy nghề;
  • Đào tạo nâng cao cho lao động có kỹ năng và bán kỹ năng, những người thất nghiệp, người yếu thế và khuyết tật.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho cán bộ quản lý của các cơ sở GDNN khác để xây dựng và triển khai đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động;
  • Hoạt động như một trung tâm của mạng lưới GDNN quốc gia và quốc tế;
  • Hỗ trợ đổi mới GDNN và các hoạt động nghiên cứu GDNN ứng dụng;
  • Hoạt động như một trung tâm kiểm tra và cấp chứng chỉ;

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam hỗ trợ 11 cơ sở GDNN trở thành cơ sở GDNNCLC trong các nghề cơ điện tử, điện tử công nghiệp, cắt gọt kim loại, cơ khí xây dựng, công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà, công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí, và kỹ thuật xử lý nước thải. Các cố vấn phát triển quốc tế làm việc tại các cơ sở đối tác để tư vấn cho cán bộ quản lý và giáo viên về các vấn đề tổ chức và kỹ thuật, đặc biệt là thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo phối hợp định hướng theo nhu cầu và có thực hành. Ngoài ra, họ cũng tư vấn về việc tổ chức các giai đoạn đào tạo tại doanh nghiệp, tổ chức các kỳ thi với sự tham gia của doanh nghiệp và quản lý hiệu quả các xưởng thực hành. 

KẾT QUẢ

Xây dựng chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao

Các cơ sở GDNN đối tác đã cùng với doanh nghiệp xây dựng các chương trình đào tạo cơ bản và các khóa đào tạo nâng cao cho các nghề kỹ thuật phù hợp với quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế/Đức.

Hơn 500 giáo viên đã được tập huấn bài bản

nhằm nâng cao kiến thức sư phạm, thực hành và kỹ thuật cũng như kỹ năng đánh giá , để có thể thực hiện đào tạo chất lượng cao. Ngoài ra, 85 cán bộ quản lý đã được tập huấn để đảm bảo triển khai đào tạo phối hợp ở cấp quản lý.

Từ các doanh nghiệp đối tác, 71 giảng viên tại doanh nghiệp

đã đủ điều kiện để giới thiệu, cải thiện và cung cấp các giai đoạn đào tạo có cấu trúc tại doanh nghiệp. 33 giám khảo từ các công ty đã được tập huấn để đảm bảo sự tham gia của doanh nghiệp vào các kỳ thi.

14 Hội đồng tư vấn ngành

đã được thành lập tại các cơ sở đối tác để đảm bảo trao đổi thường xuyên, có tổ chức giữa tất cả các bên liên quan bao gồm đại diện doanh nghiệp, hiệp hội ngành, Tổng cục GDNN, các bộ chủ quản và cơ sở GDNN để liên tục cải tiến và tối ưu hóa đào tạo.

7 chương trình đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn CHLB Đức