TVET Vietnam

Di cư lao động hợp thức

Chương trình Di cư & Ngoại kiều

Được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), “Chương trình Di cư và Ngoại kiều” (PMD) hỗ trợ cho các bên có liên quan chính ở 23 quốc gia đối tác sử dụng hiệu quả hơn việc di cư hợp thức và sự tham gia của cộng đồng ngoại kiều để đạt được các mục tiêu phát triển của họ.

Tại Việt Nam, lĩnh vực hoạt động “Dịch chuyển và di cư  lao động hợp thức” của Chương trình PMD hỗ trợ các đối tác Việt Nam (như: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước/Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Văn phòng thông tin di cư và các tổ chức khác) cải thiện dịch vụ tư vấn cho những người quan tâm đến di cư bằng cách cung cấp các thông tin cập nhật và đào tạo về di cư hợp thức và an toàn.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các loại giấy phép cư trú của Đức cho các mục đích khác nhau cũng như những yêu cầu, quyền lợi và thủ tục xin cấp giấy phép, vui lòng tham khảo thông tin tại các tờ rơi dưới đây:

Tờ rơi 1: Giấy phép cư trú cho mục đích làm công việc đòi hỏi có trình độ chuyên môn

Luật nhập cư cho lao động có tay nghề của Đức có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020 mang tới cơ hội mới cho lao động có tay nghề đến từ các nước không thuộc EU (Liên minh Châu Âu) tới Đức làm việc. Luật áp dụng cho cả lao động có bằng đào tạo nghề cũng như bằng cấp hàn lâm. Vui lòng đọc chi tiết

Tờ rơi 2: Thẻ xanh Châu Âu

Thẻ xanh EU cho phép lao động có tay nghề có trình độ đại học từ các nước ngoài EU tới làm việc tại Đức. Với việc bắt đầu cấp thẻ xanh EU vào năm 2012, Đức đã thực hiện “Văn bản hướng dẫn về điều kiện nhập cảnh và cư trú của công dân đến từ các nước thứ ba với mục đích làm một công việc yêu cầu trình độ cao” của Liên minh châu Âu. Vui lòng đọc chi tiết

Tờ rơi 3: Giấy phép cư trú mục đích tìm việc

Luật Nhập cư cho lao động có tay nghề của Đức có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020 mang tới cơ hội mới cho lao động có tay nghề đến từ các nước không thuộc EU (Liên minh Châu Âu) chưa có thư tuyển dụng cụ thể nhưng vẫn đang tìm kiếm một công việc tại Đức. Giấy phép cư trú mục đích tìm việc cho phép người có bằng đào tạo nghề cũng như bằng đại học tới Đức trong một thời gian giới hạn để tìm kiếm việc làm dành cho lao động có tay nghề. Vui lòng đọc chi tiết

Tờ rơi 4a: Giấy phép cư trú dành cho mục đích đào tạo bổ sung để hoàn thiện thủ tục công nhận văn bằng

Luật Nhập cư cho lao động có tay nghề của Đức có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020 mang tới cơ hội mới cho lao động đến từ các nước không thuộc EU (Liên minh Châu Âu) có bằng cấp nước ngoài mới được cơ quan công nhận bằng cấp nước ngoài của Đức công nhận một phần. Họ có cơ hội thực hiện một biện pháp đào tạo bổ sung tại Đức để được công nhận văn bằng hoàn toàn. Lao động muốn làm một nghề thuộc diện cần chứng chỉ hành nghề tại Đức được phép tham gia một “chương trình đào tạo bổ sung” tại Đức. Lao động muốn làm một nghề thuộc diện không cần chứng chỉ hành nghề yêu cầu bằng đào tạo nghề được phép tham gia một “chương trình đào tạo thích nghi”. Vui lòng đọc chi tiết …

Tờ rơi 4b: Giấy phép cư trú mục đích lao động để hoàn thành thủ tục công nghận văn bằng

Luật Nhập cư cho lao động có tay nghề của Đức có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020 mang tới cơ hội cho lao động đến từ các nước không thuộc EU (Liên minh Châu Âu) có bằng cấp nước ngoài nhưng mới được cơ quan công nhận bằng cấp nước ngoài của Đức công nhận một phần. Họ có thể tham gia vào khóa đào tạo bổ sung tại Đức để được công nhận văn bằng hoàn toàn. Lao động muốn làm một nghề thuộc diện không cần chứng chỉ hành nghề tại Đức yêu cầu bằng đào tạo nghề được phép tham gia một “chương trình đào tạo thích nghi”. Một hình thức đào tạo thích nghi đặc biệt là “làm việc trong lĩnh vực chuyên môn để được công nhận văn bằng”. Trong trường hợp giấy công nhận văn bằng thể hiện rằng ứng viên chủ yếu thiếu kĩ năng thực hành, ứng viên được phép hoàn thành thủ tục công nhận văn bằng thông qua làm việc thực tế. Vui lòng đọc chi tiết

Tờ rơi 5:  Giấy phép cư trú mục đích học nghề

Giấy phép cư trú mục đích học nghề cho phép công dân đến từ các nước không thuộc EU (Liên minh Châu Âu) tới Đức tham gia một chương trình đào tạo nghề. Giấy phép cư trú diện này cho phép ứng viên học các khóa học tiếng Đức dự bị, đặc biệt khi chúng liên quan đến công việc. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, học viên đã tốt nghiệp được phép ở lại Đức thêm 12 tháng để tìm việc. Vui lòng đọc chi tiết

Tờ rơi 6: Giấy phép cư trú mục đích học đại học

Giấy phép cư trú mục đích học đại học cho phép công dân đến từ các nước không thuộc EU (Liên minh Châu Âu) tới Đức học đại học. Giấy phép cư trú diện này cho phép ứng viên tham gia các khóa học dự bị như các khóa học tiếng, dự bị đại học “Studienkolleg” hay các chương trình thực tập bắt buộc. Sau khi hoàn thành chương trình học đại học, sinh viên đã tốt nghiệp được phép ở lại Đức thêm 18 tháng để tìm việc. Vui lòng đọc chi tiết

 
Share on print
Share on email