TVET Vietnam

Chuyển đổi Số

Chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng tất yếu, tạo ra những thay đổi toàn diện cho các tổ chức và cá nhân về cách thức sống và làm việc trong môi trường số. Chuyển đổi số có khả năng tạo ra các mô hình đào tạo và kinh doanh mới, các sản phẩm và dịch vụ mới cũng như các cơ hội mới trong thế giới số. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng Chuyển đổi số. Chuyển đổi số cũng là một giải pháp tổng thể của Chiến lược phát triển GDNN Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.

Do sự thay đổi của thực tế việc làm, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, tự chủ và cạnh tranh cao trong giáo dục và đào tạo, và đặc biệt là đại dịch COVID-19, GDNN cần phải xây dựng “một hệ thống đào tạo mở, linh hoạt, thích ứng và đáp ứng” để có thể nhanh chóng đối phó với những thay đổi bên ngoài đó. Ngoài ra, Việt Nam hiện có 56 triệu người trong độ tuổi lao động. Hệ thống GDNN ở Việt Nam chỉ có khả năng đào tạo 2,2 triệu học viên/ năm. Trong khi đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo lên 12.000.000 học viên/năm vào năm 2025.

Do vậy, nhu cầu, cơ hội và tiềm năng mà chuyển đổi số có thể đem lại cho GDNN Việt Nam là rất lớn. Sử dụng các giải pháp nền tảng số có thể giúp mở rộng quy mô đào tạo nghề.  Việc phát triển các nền tảng chia sẻ tài nguyên và học trực tuyến có thể giúp tăng cường tính mở, tính linh hoạt, khả năng thích ứng và đáp ứng cho hệ thống GDNN. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp đám mây sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quản trị và điều hành số trong GDNN, các hoạt động dạy và học trực tuyến, và phân tích số liệu để cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính sách của trường, đổi mới nội dung đào tạo và dịch vụ sinh viên.

CÁCH TIẾP CẬN

Chương trình tiếp cận một cách nhất quán với cấu trúc sáu thành phần của hệ sinh thái chuyển đổi số trong GDNN. Đây cũng là mô hình chuyển đổi số do GIZ và các cố vấn đề xuất cho Tổng cục GDNN và các cơ sở GDNN.

Ở cấp vĩ mô và trung mô, Chương trình tư vấn cho Tổng cục GDNN và các bên liên quan khác về các kế hoạch phát triển chiến lược chuyển đổi số trong ngắn hạn và dài hạn, tư vấn chính sách, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên. Các hoạt động hỗ trợ này được triển khai dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học của chúng tôi như tham quan thực tế, khảo sát trực tuyến trên hệ thống GDNN và các nghiên cứu tiền khả thi. Bên cạnh đó, Chương trình hỗ trợ Tổng cục GDNN trực tiếp triển khai các hoạt động quy mô toàn quốc như khảo sát đào tạo từ xa, cuộc thi thiết kế giáo án điện tử cho giáo viên dạy nghề cấp quốc gia, hoặc đánh giá chính sách chuyển đổi số trong GDNN.

Ở cấp vi mô, Chương trình tư vấn trực tiếp cho các cơ sở GDNN đối tác để xây dựng và triển khai các chương trình chuyển đổi số. Các hoạt động tăng cường năng lực tập trung vào các cán bộ quản lý, nhóm chuyên trách chuyển đổi số, giáo viên chủ chốt tại các cơ sở GDNN để nâng cao nhận thức của họ về chuyển đổi số, tăng trình độ kỹ thuật số, giáo dục điện tử và học tập kết hợp. Các hoạt động nâng cao năng lực được tổ chức đa dạng, dưới các hình thức như hội thảo, tập huấn, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, mạng lưới chia sẻ thông tin nghiệp vụ, cả trực tiếp và trực tuyến. Để thúc đẩy sử dụng các giải pháp số, các cơ sở GDNN đối tác được hỗ trợ trang bị các công cụ số và phần mềm để thiết lập các phòng học trực tuyến, phòng họp ảo, giải pháp máy chủ đám mây, xây dựng hệ thống quản lý học tập và nền tảng tài nguyên giáo dục mở (OER).

KẾT QUẢ

16 chuyến tham quan thực tế đến các cơ sở GDNN

đã được tổ chức để nghiên cứu thực trạng chuyển đổi số, nâng cao nhận thức và tư vấn chuyển đổi số cơ bản cho lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh.

Một nghiên cứu thực trạng chuyển đổi số cho hệ thống GDNN Việt Nam

đã nhận được 19.836 câu trả lời khảo sát từ Tổng cục GDNN, 17 Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội và 123 cơ sở GDNN.

Hệ sinh thái chuyển đổi số đã bước đầu được sử dụng

, định hướng cho các hoạt động Chuyển đổi số của Chương trình trong giai đoạn 2021-2030 và trở thành một công cụ truyền thông phổ biến để tiếp cận nhất quán chuyển đổi số trong GDNN từ cấp vĩ mô, trung mô đến vi mô.

Một hội thảo tập huấn về chuyển đổi số

cho 55 lãnh đạo cấp cao, ban giám hiệu và cán bộ quản lý chủ chốt từ Tổng cục GDNN và các cơ sở GDNN, ba khóa đào tạo về OER cho các giáo viên chủ chốt, và bốn hội thảo đào tạo về các công cụ và nền tảng số cho giáo viên tại Trường LILAMA 2 đã được tổ chức.

Một phòng họp và năm phòng học trực tuyến hiện đại

dành cho Tổng cục GDNN và các cơ sở GDNN đã được thiết lập.

Share on print
Share on email