TVET Vietnam

Đội ngũ Cán bộ TVET

Chương trình Việt – Đức Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam được thực hiện bởi một đội ngũ cán bộ với nền tảng kiến thức và chuyên môn đa dạng. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn và hiện thực hóa những giải pháp để cải thiện khung pháp lý và các vấn đề về xã hội và kinh tế liên quan trong lĩnh vực GDNN, hợp tác chặt chẽ với các đối tác và mạng lưới các bên liên quan

Các hoạt động hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng GDNN để trở nên phù hợp hơn với thế giới việc làm đang không ngừng thay đổi. Bên cạnh các cán bộ địa phương và quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đặc biệt có đội ngũ Chuyên gia Tích hợp và Chuyên gia Phát triển, những làm việc ngay tại các trường cao đẳng đối tác, tư vấn về mặt chuyên môn và tổ chức để tạo ra những thay đổi hiệu quả và lâu dài.

Đội ngũ cán bộ của chúng tôi có mặt tại 6 tỉnh thành của Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Huế, Nha Trang, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả với các đối tác các cấp và nắm bắt sát sao nhu cầu thực tiễn của GDNN tại Việt Nam.