TVET Vietnam

CÁC ĐỐI TÁC VIỆT NAM, ĐỐI TÁC ĐỨC VÀ QUỐC TẾ CÙNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (MOLISA)

MOLISA là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề và các lĩnh vực liên quan khác. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan điều phối các chương trình đào tạo nghề trong khuôn khổ Hợp tác Việt Nam- CHLB Đức.

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (DVET)

DVET là tổ chức thuộc Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm) trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

BỘ HỢP TÁC KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN BANG (BMZ) 

BMZ là bộ của CHLB Đức có nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế trong Đức và tại các nước thông qua hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế. Được Bộ ủy quyền, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ chịu trách nhiệm thực thi hợp tác kỹ thuật, trong khi Ngân hàng Phát triển Đức thực thi hợp tác tài chính.

TẬP ĐOÀN NGÂN HÀNG TÁI THIẾT ĐỨC (KFW DEVELOPMENT BANK)

KFW thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và sinh thái học trên phạm vi toàn cầu. Ngân hàng Tái thiết Đứcchịu trách nhiệm về Hợp tác Tài chính. Là đại diện của Chính phủ Đức, Ngân hàng Tái thiết Đức cung cấp các khoản tài chính cho các dự án đầu tư và các dịch vụ tư vấn liên quan đến dự án nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế một cách bền vững và cung cấp tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên.

TỔ CHỨC HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỨC (GIZ)

GIZ sở hữu nhiều kinh nghiệm kỹ thuật và trong khu vực cũng như các bí quyết quản lý đã được thử nghiệm và chứng minh. Là một doanh nghiệp liên bang, tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ hỗ trợ Chính phủ Đức đạt được các mục tiêu lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm phát triển bền vững.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH (BCI)

Địa chỉ: 499 Han Thuyen street, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Website: http://bci.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/cdcnbn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Trung Van street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi
Website: http://ctc1.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/caodangxd1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH
Địa chỉ: 371 Nguyen Cong Tru street, Nguyen Du Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province
Website: http://vdht.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/ktvdht

CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ (HUEIC)

Địa chỉ: 70 Nguyen Hue, Vinh Ninh, Hue City, Thua Thien Hue
Website: https://hueic.edu.vn/vi-vn/khoa.aspx
Fanpage: https://www.facebook.com/cnhuevn/

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG (CDKTCNNT)

Địa chỉ: N1 road, Bac Hon Ong zone, Phuoc Dong, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Website: http://cdktcnnt.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/cdnnt

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN (CNN)

Địa chỉ: Muoi Sau Thang Tu Street, Phan Rang Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Website: http://cnn.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/NinhThuanCDN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI
Địa chỉ: National Highway 1A, Thanh Hoa Village, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province
Website: https://vcmi.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/TruongCaoDangNgheCoGioiVaThuyLoiDN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2
Địa chỉ: Km32, National Road 51, Long Thanh District, Dong Nai Province
Website: https://lilama2.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/lilama2.vn/
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II (HVCT)
Địa chỉ: 502 Do Xuan Hop street, District 9, Ho Chi Minh City
Website: www.hvct.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhHVCT/

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN (CAODANGNGHELONGAN)

Địa chỉ: 60 National Highway 1, Ward 5, Tan An City, Long An Province
Website: http://www.caodangnghelongan.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/CaodangLongAn.LAC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG (AGVC)

Địa chỉ: 841 Tran Hung Dao, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Website: http://www.agvc.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/CaoDangNgheAG

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ LIÊN BANG (BIBB) BIBB là một trung tâm năng lực về nghiên cứu hướng nghiệp và phát triển dạy và đào tạo nghề tiên tiến tại Đức. Viện Đào tạo và Dạy nghề Liên bang đã xây dựng một chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề thuộc Tổng Cục Dạy nghề nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề.
HIỆP HỘI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM (VAVET) là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức công dân Việt Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội, được thành lập theo Quyết định số 996/QĐ-BNV, ngày 30 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội có trụ sở đặt tại số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mục đích của Hiệp hội nhằm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân Việt Nam là hội viên của Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội; phối hợp, đoàn kết hội viên vì sự nghiệp xây dựng và phát triển dạy nghề, nghề công tác xã hội; động viên khuyến khích hội viên chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức, nghiên cứu, đề xuất chính sách, cơ chế, các giải pháp và giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hội viên phát triển bình đẳng theo quy định của pháp luật.
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cộng đồng kinh doanh, các nhà tuyển dụng và các hiệp hội kinh doanh từ tất cả các thành phần kinh tế. Mục đích của VCCI là bảo về và hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới.
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KHU VỰC VỀ CẢI CÁCH ĐÀO TẠO NHÂN SỰ NGÀNH DẠY NGHỀ Ở CÁC QUỐC GIA ASEAN (RECOTVET) là chương trình cấp khu vực của GIZ nhằm cải thiện những yêu cầu về nhân sự và tài liệu dạy học cho đào tạo định hướng cầu của các chuyên gia và cán bộ quản lý dạy nghề..
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) GIZ draws on a wealth of regional and technical expertise as well as tried and tested management know-how. As a federal enterprise in charge of technical cooperation, GIZ supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development.
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (ADF) ADF là một tổ chức tài chính phát triển song phương.
TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO) ILO thay mặt Liên minh Châu Âu, đang thực hiện Dự án Thị trường Lao động.
Share on print
Share on email