TVET Vietnam

Tập huấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

THỜI GIAN:

12/11/2021

địa điểm:

Trực tuyến

giảng viên:

GS. Hồ Tú Bảo và TS. Nguyễn Nhật Quang

thành phần tham dự:

Tổ Đề án Chuyển đổi số đến từ 11 Trường Cao đẳng đối tác của GIZ

TẢI TÀI LIỆU

Trong năm 2021, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam cùng với các chuyên gia tư vấn phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và 11 Trường Cao đẳng đối tác đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) trong GDNN. Chương trình đã bước đầu tạo ra một số thay đổi tích cực.

Để tiếp nối và chuẩn bị cho lộ trình xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 và chiến lược dài hạn, Chương trình tổ chức hoạt động tập huấn xây dựng chiến lược CĐS cho đội ngũ thành viên Tổ Đề án CĐS từ 11 Trường đối tác. Mục tiêu chính của khóa tập huấn nhằm trang bị nền tảng kiến thức căn bản, thống nhất nhận thức và phương pháp luận CĐS. Thành viên Tổ Đề án sẽ được thực hành xây dựng chiến lược CĐS phù hợp với bối cảnh của Trường đối tác.

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

No items found.

thư viện ảnh

sự kiện khác