TVET Vietnam

HỘI THẢO “THẢO LUẬN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2023”

THỜI GIAN:

30/12/2022

địa điểm:

Khách sạn Fortuna Hà Nội, 6B đường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

giảng viên:

GS. Hồ Tú Bảo, TS. Nguyễn Nhật Quang & ThS. Bùi Thu Trang

thành phần tham dự:

Đại diện lãnh đạo Tổng cục GDNN và các Vụ liên quan, đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ đầu mối CĐS và giáo viên phụ trách môn Tin học đến từ 11 trường đối tác, các chuyên gia và cán bộ GIZ.

TẢI TÀI LIỆU

 1. Tổng quan hoạt động 

Sau hơn hai năm triển khai kể từ tháng 9/2020, hoạt động chuyển đổi số (CĐS) tại 11 trường đối tác đã tạo một số chuyển biến căn bản và tiên phong, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức. Từ tháng 8/2022, GIZ đã hỗ trợ triển khai: 1) Hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động CĐS tại 11 trường cao đẳng đối tác, 2) Nghiên cứu xây dựng mô hình trường nghề thông minh, 3) Cập nhật chương trình môn Tin học 05 theo định hướng xây dựng mô đun đào tạo năng lực số và thí điểm. 

Trong bối cảnh đó, GIZ phối hợp với các trường đối tác tổ chức Hội thảo này nhằm thảo luận kết quả ba hoạt động trên, đồng thời xây dựng trọng tâm chiến lược cho hoạt động CĐS năm 2023. 

 1. Mục đích hội thảo 

Nhằm giúp các đại biểu nắm rõ: 

 • Lộ trình/sự tiến bộ CĐS sau 02 năm thực hiện cùng với các vấn đề/thách thức chung của 11 trường đối tác, kết quả mô hình trường nghề thông minh và các khuyến nghị từ chuyên gia. 
 • Thảo luận và thu thập ý kiến góp ý cho kết quả hoạt động nghiên cứu cập nhật nội dung và phương pháp đào tạo cho môn Tin học theo hướng mô đun đào tạo năng lực số, lựa chọn thí điểm triển khai tại một số trường đối tác. 
 • Thảo luận và tổng hợp ý kiến về những nội dung trọng tâm, thách thức và giải pháp cho hoạt động CĐS năm 2023 chung trong 11 trường đối tác. 
 1. Kết quả đầu ra 

Sau hội thảo, đại biểu có thể: 

 • Hiểu tổng quan, vận dụng khuyến nghị và mô hình trường nghề thông minh để xây dựng kế hoạch và định hướng lộ trình CĐS cho trường đối tác, 
 • Hiểu mô đun năng lực số và đăng ký thí điểm triển khai tại một số trường đối tác,
 • Rút ra bài học, mô hình, cách tiếp cận CĐS có thể nhân rộng cho hệ thống GDNN. 
 1. Phương pháp tổ chức hội thảo 
 • Hội thảo kết hợp giữa thuyết trình với thảo luận, làm việc nhóm, khuyến khích đại biểu tích cực tham gia, đặt câu hỏi và tương tác để giải quyết vấn đề thực tế.  
 • Yêu cầu mỗi trường đối tác tham gia chuẩn bị bài trình bày 3-5 phút về 03 vấn đề: 03 nội dung trọng tâm, 03 vấn đề/thách thức chính và đề xuất 03 giải pháp mang tính đột phá gắn với CĐS của đơn vị mình cho năm 2023. 
 1. Thành phần tham dự:  
 • Đại biểu: đại diện lãnh đạo Tổng cục GDNN và các Vụ liên quan, đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ đầu mối CĐS và giáo viên phụ trách môn Tin học đến từ 11 trường đối tác, các chuyên gia và cán bộ GIZ. 
 • Số lượng đại biểu tham dự dự kiến: 46 
 1. Thông tin chung 
 • Thời gian: 7:30 – 16h30, ngày 30 tháng 12 năm 2022 
 • Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội, 6B đường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 
Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

thư viện ảnh

sự kiện khác