TVET Vietnam

Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các Hội đồng Tư vấn nghề

date:

08/09/2023

location:

TP Hồ Chí Minh

Participants:

Đại diện thành viên Hội đồng tư vấn nghề (HĐTVN) từ các trường Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nha Trang, Ninh Thuận, VCMI, LILAMA 2, Long An, An Giang, HVCT, Huế, CTC1, Chương trình TVET – GIZ

DOWNLOADS

Mục tiêu:         

  • Chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động HĐTVN
  • Phân tích hiện trạng và đưa ra đề xuất để vận hành HĐTVN hiệu quả
  • Tăng cường hợp tác giữa các HĐTVN

 

related news

image gallery

OTHER EVENTS