TVET Vietnam

Xanh hóa đào tạo nghề là động lực để thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam

“Xanh hóa đào tạo nghề là chìa khóa cho phát triển bền vững và là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, hướng tới thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Đây là một tiến trình mới yêu cầu các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có những hành động cụ thể, dựa trên ý kiến thống nhất của các bên liên quan”, Tiến sỹ Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) phát biểu tại hội thảo “Xây dựng kế hoạch hành động xanh hóa đào tạo nghề Việt Nam”. Hội thảo diễn ra ngày 3-4/7/2018 tại tỉnh Hòa Bình, với sự tham gia của 25 đại biểu bao gồm lãnh đạo Tổng cục GDNN, lãnh đạo Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Công tác Xã hội (VAVET & SOW) các chuyên gia từ các vụ, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo một số cơ sở GDNN chất lượng cao. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau đóng góp những ý kiến quý báu để xây dựng kế hoạch hành động 5 năm về xanh hóa đào tạo nghề Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023.

Một nền kinh tế xanh yêu cầu người lao động phải thay đổi và bổ sung những kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc mới. Điều này đòi hỏi một hệ thống đào tạo nghề xanh với nhiều nhân tố mới  như việc tích hợp các yêu cầu xanh vào các chương trình đào tạo nghề, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên,  các cơ sở GDNN triển khai các phương pháp quản trị và vận hành đào tạo và cơ sở vật chất thân thiện với môi trường, và có thể cả việc xây dựng và đào tạo nghề xanh mới. Đó là một số những nội dung mà các đại biểu đã cùng nhau thảo luận trong hai ngày diễn ra hội thảo, với sự điều hành của chuyên gia Đức, Tiến sỹ Klaus-D.Mertineit. Các kết quả thảo luận và một số yêu cầu khác là cơ sở quan trọng để đề xuất một kế hoạch hành động cụ thể sẽ được Tổng cục GDNN thực hiện trong năm năm tới.

Tại các phiên thảo luận, tất cả các đại biểu đều nhất trí rằng hiện đã có một số chính sách liên quan đến xanh hóa đào tạo nghề, tuy nhiêncòn rời rạc và thiếu tính hệ thống. Vì vậy, cần phải xác định rõ ràng mục tiêu và các bên liên quan sao cho phù hợp với Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh do Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng, liên quan đến thị trường lao động nhằm thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh. “Các yếu tố xanh sẽ được phản ánh rõ nét hơn trong Chiến lược GDNN mà Tổng cục GDNN đang phát triển . Trong các hướng dẫn về chính sách, pháp lý, những yêu cầu xanh cũng sẽ được lồng ghép như những tiêu chí để công nhận trường chất lượng cao. Chúng ta cần phải có một cách tiếp cận xuyên suốt cho vấn đề này”, Tiến sỹ Trương Anh Dũng cho biết.

Bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” nhấn mạnh: “Khối doanh nghiệp là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, do đó ở cả cấp nhà nước và cấp cơ sở, cần thúc đẩy hợp tác với khối doanh nghiệp và đưa xanh hóa như một nội dung của hợp tác này. VVí dụ, hoạt động lồng ghép các yếu tố xanh có thể được thực hiện thông qua hội đồng doanh nghiệp của từng nghề hoặc các hội đồng ngành. Những hội đồng này sẽ phối hợp với các cơ sở GDNN phát triển những chương trình đào tạo xanh cũng như hỗ trợ Tổng cục GDNN phát triển chiến lược và khung pháp lý cho xanh hóa đào tạo nghề”.

Kết quả của hai ngày hội thảo hiệu quả – Bản kế hoạch hành động xanh hóa đào tạo nghề ở Việt Nam, sẽ cung cấp những định hướng quan trọng giúp các cơ sở GDNN lồng ghép các yếu tố xanh trong các hoạt động. Quan trọng hơn, qua việc cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động, các đối tác đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong quá trình xanh hóa hệ thống GDNN nhằm đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế và một xã hội xanh.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hợp phần “Tư vấn hệ thống đào tạo nghề”, thuộc chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), và do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook