TVET Vietnam

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, GIZ và Viện Giáo dục và Đào tạo nghề Liên bang Đức lần đầu công bố Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2011

tại Hội nghị vùng về Đào tạo nghề ở Việt Nam

Ngày 10 và 11/10/2012, Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2011 đã được công bố trong Hội nghị vùng về Đào tạo nghề ở Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội. Đây là báo cáo đầu tiên về đào tạo nghề ở Việt Nam, nó cung cấp các số liệu thực tế về tình hình đào tạo nghề hiện nay của quốc gia. Báo cáo là kết quả của sự hợp tác ba bên thành công giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (VNCKHDN), Tổ chức GIZ và Viện Giáo dục và Đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB). Trong Hội nghị vùng về Đào tạo nghề, PGS-TS Dương Đức Lân – Phó Tổng cục trưởng TCDN, PGS-TS Mạc Văn Tiến – Viện trưởng VNCKHDN, TS. Horst Sommer – Giám đốc Chương trình đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam – GIZ, và GS Hubert Friedrich Esser – Viện trưởng BIBB đã cùng đồng ý rằng: việc xuất bản Báo cáo Dạy nghề đánh dấu mốc quan trọng trong Hợp tác Phát triển Việt – Đức về Đào tạo nghề.

Báo cáo Dạy nghề 2011 chỉ có thể hoàn thành với sự chuẩn bị và hỗ trợ trong thời gian dài. Từ cuối năm 2010, với sự hỗ trợ của GIZ và BIBB, VNCKHDN đã tổ chức các cuộc hội thảo kỹ thuật để dự thảo Đề xuất xây dựng Báo cáo Dạy nghề 2011, xác định quy trình xây dựng Báo cáo, cấu trúc và các chỉ số cơ bản của Báo cáo. Sau khi Đề án được Tổng cục trưởng TCDN, TS. Nguyễn Tiến Dũng phê duyệt, việc dự thảo Báo cáo được thực hiện vào đầu năm 2012. Với sự hỗ trợ của GIZ và BIBB, VNCKHDN đã thu thập và phân tích số liệu. Trong 9 tháng, với sự cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ quản lý và nghiên cứu viên của VNCKHDN, lãnh đạo và cán bộ TCDN, cùng với sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia BIBB và GIZ cùng với những đóng góp quý báu của các chuyên gia của Tổng cục thống kê Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo, Báo cáo Dạy nghề 2011 đã hoàn thành, in ấn và công bố.

Trong khuôn khổ của Hợp tác ba bên, VNCKHDN sẽ xây dựng và xuất bản Báo cáo Dạy nghề Việt Nam hàng năm. Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2011 đã tập trung vào việc thu thập dữ liệu của 12 chủ đề chính và đưa ra một bức tranh toàn cảnh về dạy nghề Việt Nam. Báo cáo cũng cho thấy những đặc điểm riêng biệt, thuận lợi và thách thức chính của hệ thống đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay. Dựa trên đó, từ góc độ nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống đào tạo nghề. Báo cáo là công cụ cung cấp thông tin chính thức, đáng tin cậy và tổng hợp cùng với những phân tích chuyên sâu về nhiều lĩnh vực của hệ thống đào tạo nghề cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và những người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực đào tạo nghề. Dựa trên những thông tin đã cung cấp, báo cáo sẽ giúp cho việc hoạch định chính sách như giám sát hoạt động triển khai thực hiện chính sách nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Báo cáo không chỉ phục vụ cho những đọc giả trong nước là các lãnh đạo và cán bộ của TCDN, Bộ LĐTBXH và các nhà nghiên cứu và những người làm việc trực tiếp trong hệ thống dạy nghề, mà còn được dịch sang tiếng Anh để phục vụ cho các đọc giả quốc tế, những người quan tâm đến hệ thống đào tạo nghề Việt Nam

Báo cáo Dạy nghề quốc gia 2011 là báo cáo thường niên đầu tiên. Trong khuôn khổ hợp tác ba bên, những báo cáo tiếp theo sẽ tiếp tục được xây dựng dựa trên những bài học và kinh nghiệm rút ra từ quá trình xây dựng báo cáo này. Các giải pháp hỗ trợ thiết yếu của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam và BIBB trong bối cảnh hiện nay là tập trung vào việc nâng cao năng lực cho cán bộ của VNCKHDN, ví dụ như cung cấp các cơ hội đào tạo ở BIBB, Đức. Với sự hỗ trợ này, sự hợp tác hứa hẹn sẽ tạo ra Báo cáo tiếp theo sẽ có chất lượng tốt hơn – mốc đánh dấu tiếp theo cho sự hợp tác ba bên, và cho Hợp tác Phát triển Việt-Đức nói chung.

Văn phòng Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam – GIZ

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook