TVET Vietnam

Viện Đào tạo nghề Liên Bang Đức và Viện Khoa học GDNN Việt Nam: các hoạt động hợp tác năm 2019

Trong khuôn khổ hợp tác ba bên giữa Viện khoa học GDNN Việt Nam (NIVT), Viện khoa học GDNN Liên bang Đức (BIBB) và tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ, đều đặn hàng năm từ 2010 tới nay, NIVT và BIBB thực hiện các chương trình làm việc chung tại Đức và Việt Nam. Các hoạt động chung này được thiết kế để các đồng nghiệp Việt Nam và Đức trao đổi những thông tin cập nhật trong lĩnh vực GDNN, đồng thời cùng nhau xây dựng những sản phẩm và quy trình cụ thể đóng góp cho sự phát triển của GDNN Việt Nam.

Tuần vừa qua, chương trình làm việc chung của năm 2019 đã bắt đầu tại Việt Nam, và tập trung vào ba nội dung lớn.

Thứ nhất, hai chuyên gia Sandra Liebscher và Michael Schwarz đã cùng các đồng nghiệp Việt Nam thống nhất nội dung cơ bản của Báo cáo GDNN Việt Nam 2018. Đây là ấn phẩm thường niên với những số liệu và thông tin cập nhật, toàn diện nhất về hệ thống GDNN Việt Nam qua một năm phát triển. Theo dõi, phản ánh và phân tích các hoạt động của hệ thống GDNN Việt Nam ở 09 chủ đề cơ bản, báo cáo là nguồn dữ liệu đáng tin cậy hỗ trợ cho quá trình xây dựng, và điều chỉnh chính sách dựa trên bằng cớ. Báo cáo cũng được coi như một công cụ theo dõi, nâng cao tính giải trình và chất lượng nói chung của hệ thống GDNN.

Năm nay, quá trình xây dựng nội dung báo cáo có sự cải thiện tích cực, với sự tham dự của đại diện Tổng cục GDNN tại một số phiên làm việc cùng tổ biên soạn báo cáo. Đặc biệt, phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương đã trực tiếp tới làm việc tại Viện, và thảo luận cùng các chuyên gia tìm hướng khắc phục những hạn chế về nguồn dữ liệu. Phó tổng cục trưởng cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả của báo cáo về mặt truyền thông, và nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng dữ liệu báo cáo trong quá trình xây dựng chính sách.

Ở nội dung làm việc thứ hai, các chuyên gia của BIBB đã giới thiệu hệ thống quản lý và kiểm toán môi trường của Ủy Ban châu Âu (EMAS). Mục tiêu hướng tới là nâng cao hiệu quả của các hoạt động xanh hóa GDNN thông qua các công cụ lập kế hoạch, theo dõi và cải tiến thường xuyên dựa trên các chỉ số cụ thể. Đại biểu tới từ các cơ sở GDNN, tổng cục GDNN và NIVT đã thử nghiệm bộ công cụ, và đưa ra các ý kiến nhằm điều chỉnh việc áp dụng cho phù hợp với thực tế Việt Nam.

Nội dung hoạt động thứ ba của NIVT và BIBB trong đợt công tác này là việc chuẩn bị cho quá trình xây dựng Chiến lược GDNN Việt Nam giai đoạn 2020-2030. BIBB và GIZ sẽ đồng hành cùng NIVT trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược GDNN giai đoạn 2011-2020, cũng như trong quá trình lên kế hoạch cho công tác xây dựng Chiến lược giai đoạn mới, dự kiến ban hành vào năm 2020.

Phiên làm việc chung tiếp theo của NIVT và BIBB dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11 tại trụ sở BIBB tại Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook