TVET Vietnam

Truyền thông Việt Nam về sự kiện Khai giảng khóa đào tạo hợp tác đầu tiên nghề “Kỹ thuật Thoát nước và Xử lý nước thải”

Xin mời quý vị đọc các bản tin của truyền thông Việt Nam nói về sự kiện Khai giảng khóa đào tạo hợp tác đầu tiên nghề “Kỹ thuật Thoát nước và Xử lý nước thải” được tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 11 năm 2015.

Hiện tại, chúng tôi cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội Facebook với địa chỉ sau: https://www.facebook.com/tvet.vietnam

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook