TVET Vietnam

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Viện Giáo dục và Đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB) tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề trong việc xây dựng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp

“Kể từ năm 2017, việc xây dựng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thường niên trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (VNCKHDN). Căn cứ pháp lý này cho phép VNCKHDN tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế phối hợp trong việc xây dựng Báo cáo GDNN cho năm 2016”, Ts. Vũ Xuân Hùng, Viện trưởng VNCKHDN/Tổng cục Dạy nghề, phát biểu trong phiên khai mạc cho Hội thảo “Hoàn thiện Báo cáo GDNN năm 2016 và chuẩn bị xây dựng Báo cáo GDNN năm 2016” tổ chức ngày 28/03/2017 tại Hà Nội. Với mục đích tăng cường năng lực chuyên môn cho các cán bộ của VNCKHDN, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam của GIZ đã phối hợp cùng với BIBB và VNCKHDN tổ chức hội thảo này cùng với đợt tập huấn ba ngày tiếp ngay sau đó.

Đợt công tác của các chuyên gia BIBB diễn ra từ ngày 28 – 31/03/2017 được chuẩn bị và tổ chức trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Ba bên giữa VNCKHDN, GIZ và BIBB. Hội thảo khoa học này tập trung vào tăng cường kiến thức và phát triển kỹ năng thực hành cho các cán bộ nghiên cứu của VKCHKDN về các nội dung liên quan đến biên soạn Báo cáo như các kỹ thuật đặt câu hỏi nghiên cứu, xác định chỉ báo, sử dụng các định dạng cấu trúc biên soạn khác nhau để mô tả và phân tích số liệu thống kê cũng như tổng hợp thông tin. Bên cạnh những nội dung kỹ thuật chung, Hội thảo cũng cung cấp kiến thức về lồng ghép giới và GDNN hòa nhập trong Báo cáo GDNN năm 2016. Việc này giúp các cán bộ nghiên cứu của VNCKHDN có được năng lực cần thiết để góp phần báo cáo việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam với những nội dung có liên quan đến GDNN.

Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 29 – 31/03 ở văn phòng của VNCKHDN. Mục tiêu chính của tập huấn là phát triển kỹ năng thực hành cho cán bộ nghiên cứu của VNCKHDN về những nội dung đã được trình bày trong hội thảo thông qua thảo luận trực tiếp về nội dung của tám chương trong Báo cáo GDNN năm 2015 và chuẩn bị cho Báo cáo năm 2016. Kết quả cụ thể của đợt tập huấn này là những khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng cho Báo cáo GDNN năm 2015 ở phiên bản tiếng Anh cũng như các chỉ số chính, cấu trúc và kế hoạch xây dựng Báo cáo GDNN năm 2016 với chủ đề chính là Hợp tác với doanh nghiệp – chủ đề này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà hoạch định chính sách ở tất cả các cấp.

 “Mục tiêu chung của chúng ta là nâng cao chất lượng Báo cáo GDNN như một công cụ để phục vụ cho việc hoạch định chính sách”, Bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam của GIZ đã phát biểu trong phiên khai mạc hội thảo. Ông Michael Schwarz, Phó Phòng Hợp tác Quốc tế và Dịch vụ tư vấn của BIBB, cũng bổ sung thêm rằng “Sự hợp tác của các bên liên quan trong việc cung cấp số liệu là không thể thiếu, bởi vì chỉ có số liệu chính xác và đầy đủ mới cho phép có được báo cáo đáng tin cậy”

Bản tiếng Việt của Báo cáo GDNN 2015 sẽ được xuất bản trong tháng 4, phiên bản tiếng Anh sẽ được xuất bản trong tháng 6/2017.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook