TVET Vietnam

Tập huấn về “Thiết kế và lắp đặt các hệ thống thủy lực cơ bản”

Từ ngày 15 đến 20 tháng 6 năm 2009, một khóa tập huấn về “Thiết kế và lắp đặt các hệ thống thủy lực cơ bản” đã được tổ chức tại phòng thực tập Thủy lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đây là khóa tập huấn được tổ chức tiếp theo các khóa trước đây về “Lắp đặt và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện – khí nén” và “Lập trình hệ thống Cơ điện tử sử dụng PLC”.

Khóa tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về “Thiết kế và lắp đặt các hệ thống Thủy lực cơ bản”. Trên cơ sở khóa tập huấn này, khóa tập huấn tiếp theo về “Lắp đặt công nghiệp và thử nghiệm các hệ thống Thủy lực” sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Tham gia khóa tập huấn lần này là 10 giáo viên dạy nghề thuộc các trường đối tác dự án, với sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước và quốc tế.  

Xuất phát từ mục tiêu trên, ngoài nội dung (lý thuyết và kỹ năng nghề liên quan đến mô đun) những người tham gia còn được hướng dẫn phương thức triển khai mô đun, trong đó có quá trình chuẩn bị nội dung và trang thiết bị dạy – học, cách thức tổ chức lớp học, phương pháp phát triển học liệu, phương pháp đánh giá.

Trong khóa tập huấn, có một chuyến đi tìm hiểu thực tế tại Công ty điện Stanley (liên doanh Nhật bản) tại Hà Nội và Công ty Cổ phần Việt Hà (chuyên cung cấp các xy lanh thủy lực) tại Hưng Yên. Thông qua hoạt động này, giáo viên các trường có cơ hội tìm hiểu các thiết bị liên quan tới lĩnh vực cơ điện tử, đặc biệt là các hệ thống Thủy lực được sử dụng trong công nghiệp. Từ đó xác định được nhu cầu đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Đề xuất cho bước triển khai tiếp theo:

Nhằm đào tạo giáo viên nòng cốt cho các trường [1], những người tham gia khoá tập huấn lần này sẽ tiếp tục được mời tham gia khoá tập huấn tiếp theo về “Lắp đặt công nghiệp và thử nghiệm các hệ thống thủy lực ” (dự kiến triển khai vào tháng 10 năm 2009).


[1] Những người sau khi về trường sẽ nhân rộng cho các giáo viên khác.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook