TVET Vietnam

Tập huấn tăng cường về công nghệ CNC tại Đức

  

Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình hợp tác công tư “PPP”, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam GTZ- TVET đã phối hợp với Tổ chức đào tạo nghề Châu Âu gGmH (EBG) triển khai khóa tập huấn 3 tháng về kỹ thuật CNC – Cắt gọt cho 8 giáo viên dạy nghề Việt Nam tại thành phố Ma – Đơ – Bua, Cộng hòa liên bang  Đức.

Đây là khóa tập huấn cuối cùng trong tổng số 5 khóa tập huấn.  Nó được xây dựng trên cơ sở các khóa  tập huấn đã triển khai tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cho 16 giáo viên dạy nghề. ( 8 giáo viên có kết quả tập huấn  tốt nhất được chọn đi đào tạo tăng cường  nâng cao trình độ tiếp  tại Đức).

Chương trình khóa tập huấn tăng cường gồm các chuyên đề trọng tâm sau :

  • Sự phát triển kỹ thuật và  công nghệ thuộc  chuyên ngành kỹ thuật kim loại 
  • Sư phạm nghề đại cương
  • Lý luận – phương pháp day học đại cương   và
  • các chuyên đề chuyên môn về  :

        – Lập trình cho máy tiện – CNC
        – Tối ưu hóa chương  trình cho  máy tiện – CNC
        – Lập trình cho máy Phay – CNC
        – Tối ưu hóa chương  trình cho  máy phay – CNC
        – Gia công trên máy doa – CNC
        – Gia công trên máy   Cắt xung –  CNC (Erodiermaschinen)

Các khóa  tập huấn trước tại Hưng Yên,( ngoài  khóa sát hạch trình độ), nhằm củng cố  kỹ năng thực hành của đội ngũ  giáo viên dạy nghề trong lĩnh vực tiện , phay truyền thống và các chuyên đề CNC- Cơ bản, Phay và tiện CNC. Toàn bộ chương trình tập huấn gồm  các nội dung chuyên môn, phương pháp, lý luận dạy học được kết cấu  một cách song song, phù hợp với đặc điểm Việt Nam, đó  là một chương trình mà giáo viên, trong quá trình đào tạo , tập huấn nâng cao trình độ tại cơ sở đào tạo của mình có thể trực tiếp vận dụng  được.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook