TVET Vietnam

Tập huấn nâng cao về ‘Lắp đặt và lập trình các trạm cơ điện tử’

Hưng Yên, 23/2 – 7/3 năm 2009

Tiếp theo khóa tập huấn cơ bản về mô đun “Lập trình hệ thống cơ điện tử sử dụng PLC”, từ ngày 23/2/2009 đến ngày 7/3/2009 khóa tập huấn nâng cao về “Lắp đặt và lập trình các trạm cơ điện tử” được tổ chức tại phòng thực tập Cơ điện tử [1], Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn (đặc biệt là kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề), phương pháp giảng dạy cũng như năng lực phát triển học liệu cho mô đun nêu trên. Tham gia khóa tập huấn lần này gồm 12 giáo viên đến từ các trường dự án [2], với sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước.

Trong hội thảo, có một chuyến đi tìm hiểu thực tế tại Nhà máy cung cấp nước sạch – Hải Phòng và Công ty xi măng Hoàng Thạch – Quảng Ninh. Thông qua hoạt động này, giáo viên các trường có cơ hội tìm hiểu các thiết bị liên quan tới lĩnh vực cơ điện tử, đặc biệt là các hệ thống điều khiển được sử dụng trong công nghiệp. Từ đó xác định được nhu cầu đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ngoài ra, trong 2 ngày cuối cùng của khóa tập huấn, 4 nhóm làm việc (mỗi nhóm gồm 3 học viên) đã lập kế hoạch, chuẩn bị và giảng dạy 4 bài học trực tiếp cho các sinh viên của trường Đại học SPKT Hưng Yên.


Đề xuất cho bước triển khai tiếp theo:

Nhằm đào tạo giáo viên nòng cốt [3] cho các trường, những người tham gia khoá tập huấn lần này sẽ tiếp tục được mời tham gia khoá tập huấn tiếp theo về phương pháp giảng dạy các mô đun nghề Cơ điện tử (dự kiến vào tháng 6 năm 2009). Ngoài ra, giáo viên dạy nghề thuộc các trường đối tác có/ sẽ có thiết bị đào tạo thủy lực thông qua dự án hợp tác kỹ thuật và tài chính sẽ được mời tham gia khóa tập huấn về “Lắp đặt và kiểm tra hệ thống thủy lực, điều khiển điện – thủy lực” (dự kiến vào tháng 5 năm 2009)


[1] Được xây dựng từ dự án hợp tác công tư (PPP) giữa GTZ, Công ty Festo Didactic và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (năm 2007 – 2008)
[2] Hầu hết là những người đã tham gia khóa bồi dưỡng Cơ điện tử đợt 3 vào tháng 10 năm 2008.
[3] Những người sau khi về trường sẽ nhân rộng cho các giáo viên khác.

TIN TỨC KHÁC