TVET Vietnam

Tập huấn cơ bản về công nghệ CNC

Từ 19/5/08 đến ngày 6/6/08 tại trường ĐHSPKT Hưng Yên

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác công tư (PPP) giữa dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam và tổ chức đào tạo nghề châu âu (EBG), từ ngày 19 tháng 5 đến 6 tháng 6 năm 2008, khóa tập huấn cơ bản về công nghệ CNC đã được triển khai tại trường ĐH SPKT Hưng Yên.

Trước đó, những người tham gia đã được đánh giá về kiến thức và kỹ năng liên quan tới nghề cắt gọt kim loại do dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam và EBG tổ chức từ ngày 31 tháng 3 đến 4 tháng 4 năm 2008.

Trong 3 tuần tập huấn, 16 giáo viên dạy nghề được lựa chọn từ 7 trường dự án đã được chuyên gia quốc tế (EBG) giới thiệu kiến thức cơ bản về công nghệ CNC. Từ thực tế trình độ lý thuyết và năng lực thực hành của giáo viên đang trực tiếp dạy nghề cắt gọt kim loại thuộc các trường dự án không đồng đều, do đó mục tiêu của của đợt tập huấn lần này là nhằm trang bị cho họ có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ CNC làm cơ sở cho những đợt tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cũng như tay nghề chuyên sâu tiếp theo về gia công trên máy phay – CNC và tiện – CNC.

Ngoài ra, chuyên gia của EBG với những kinh nghiệm quốc tế lâu năm về đào tạo công nghệ CNC, đã thể hiện phương pháp giảng dạy hiện đại cũng như giải thích các vấn đề về lý luận dạy học liên quan tới nghề cắt gọt kim loại hết sức sinh động và hiệu quả. Với những kinh nghiệm thu được, giáo viên dạy nghề có khả năng cải tiến phương pháp giảng dạy của họ tại các trường dự án.

Trong các khóa tập huấn tiếp theo, 16 giáo viên dạy nghề sẽ tiếp tục được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng về công nghệ CNC để có thể tự triển khai các khóa đào tạo về công nghệ CNC cho đội ngũ công nhân và sinh viên của trường.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook