TVET Vietnam

Tăng cường Hợp tác cấp khu vực trong Đảm bảo Chất lượng giữa Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục đại học

“Trong bối cảnh của nền Công nghiệp 4.0, sự hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục đại học và các giáo dục nghề nghiệp ngày càng trở nên quan trọng”, GS. T. Basaruddin, Giám đốc điều hành Cơ quan kiểm định giáo dục đại học quốc gia Indonesia (BAN-PT) đồng thời là chủ tịch mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á (AQAN), đơn vị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Mạng lưới Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQN) năm 2018, diễn ra tại Bali từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2018, chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc. “Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là huy động sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vào mạng lưới APQN”. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 150 chuyên gia về đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học từ 14 quốc gia.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Dadang Kurnia từ chương trình “Hợp tác khu vực về cải cách đào tạo nhân sự đào tạo nghề” (RECOTVET), đã giới thiệu các sáng kiến ​​đảm bảo chất lượng trong khu vực ASEAN. Bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với khối doanh nghiệp trong thời kì công nghiệp 4.0, những vấn đề cốt yếu trong đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ở Đức hiện nay, đồng thời chia sẻ đây cũng là những nguyên tắc chính trong định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp nối chủ đề về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0, bà Lương Thu Hiền, đại diện Cục Kiểm định và công nhận chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã trình bày Báo cáo tại Hội nghị với chủ đề Xây dựng tiêu chí trường chất lượng cao và một số công cụ đảm bảo chất lượng trong hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

“Kinh nghiệm từ Việt Nam là một ví dụ rõ ràng của việc thực hiện đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp”, GS. Deepthi C. Bandara, Giám đốc Hội đồng Bảo đảm Chất lượng  tại Ủy ban Tài trợ Đại học đồng thời là chủ trì Hội nghị APQN năm 2019 ở Sri Lanka chia sẻ. Giáo sư cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trong việc đẩy mạnh hợp tác với GIZ và RECOTVET trong việc lồng ghép các chủ đề về giáo dục nghề nghiệp vào mạng lưới.

Hội nghị thương định toàn cầu năm nay của APQN với chủ để ““Đảm bảo chất lượng cho giáo dục đại học trong thời đại 4.0 – Vấn đề và thách thức” tập trung vào ba mục tiêu:

  • (i) tăng cường sự liên kết tầm quốc gia, khu vực và quốc tế về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục đại học,
  • (ii) thúc đẩy hiểu biết và công nhận lẫn nhau trong hệ thống giáo dục đại học toàn cầu, đặc biệt trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương,
  • (iii) tăng cường hợp tác về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Hội nghị được hỗ trợ bởi dự án RECOTVET, do Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH thực hiện với sự ủy thác của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ). Thông qua sự tham gia tích cực tại Hội nghị, các đối tác Việt Nam đã có cơ hội tăng cường hội nhập ASEAN với sự hỗ trợ của chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi GIZ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook