TVET Vietnam

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên lớp thí điểm đầu tiên khóa K40 – Chương trình đào tạo phối hợp định hướng tiêu chuẩn Đức tại VCMI

Lễ tốt nghiệp của khóa K40 với 30 sinh viên các lớp thí điểm đầu tiên cho hai nghề Công nghệ Cơ khí, Sưởi ấm và Điều hòa không khí (SHK) và Công nghệ Điện tử và năng lượng tòa nhà (EEB) đã được tổ chức thành công vào sáng ngày 17 tháng 12 năm 2023 với sự tham dự của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI), Đại sứ Số từ chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (Chương trình TVET) – bà Lisa Duscheck, cùng toàn thể các cán bộ giảng viên và gia đình của các em sinh viên.

Mở đầu buổi lễ, Hiệu trưởng – Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương đã khẳng định: “Mô hình đào tạo phối hợp cho 2 nghề mới SHK và EEB được triển khai giữa trường VCMI và các doanh nghiệp đối tác, với sự hỗ trợ của chương trình TVET là một mô hình hiệu quả để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Xanh trong tương lai”. Ông thể hiện sự tự hào và tin tưởng vào cơ hội việc làm trong tương lai của các em sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phối hợp định hướng tiêu chuẩn Đức. Năm 2019, Chương trình đào tạo này đã được Phòng Thủ Công nghiệp Aachen (CHLB Đức) chứng nhận tương đương với Quy định Đức về Giáo dục nghề nghiệp. Nội dung và quy trình thi tốt nghiệp cũng được Phòng Thủ Công nghiệp Erfurt (CHLB Đức) công nhận tương đương tiêu chuẩn thi tại Đức trong năm 2023.  

Sau bài phát biểu, 30 em sinh viên các lớp thí điểm đã được vinh dự nhận bằng tốt nghiệp từ thầy Hiệu trưởng và chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo phối hợp và kỳ thi tốt nghiệp tương đương tiêu chuẩn Đức từ bà Lisa Duscheck, sẵn sàng bước vào hành trình xây dựng sự nghiệp tương lai.

Hoạt động này được hỗ trợ bởi Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy thác cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện.

Share on print
Share on email
Share on facebook