TVET Vietnam

Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác Dự án thí điểm “Di cư có lợi ba bên” (8/3/2012)

Báo: Lao động & Xã hội

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Việt Nam,
TS. Christoph Beier, Phát ngôn viên Hội đồng giám đốc GIZ, và Ông Raimund Becker,
Thành viên Hội đồng quản trị của Cơ quan Lao động Liên bang (BA) ký Thỏa thuận
Hợp tác.

Ông Armin Laschet, Cựu Bộ trưởng Hội nhập Nhà nước Liên bang Đức của Bắc Rhine
Westphalia, TS. Horst Sommer, Giám đốc Chương trình, Điều phối viên lĩnh vực ưu tiên
về Giáo dục và Đào tạo nghề, và TS. Andreas Schneider, Phó trưởng đại diện Tổ chức
GIZ tại Việt Nam thảo luận sau Lễ ký kết.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook