TVET Vietnam

Khóa tập huấn “Lãnh đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong Thế kỷ 21 – Làm thế nào để thực hiện thành công các thay đổi?” 

Từ ngày 07-11/11/2022, khóa tập huấn “Quản lý Chiến lược Cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp” được tổ chức tại Magdeburg, Đức cho lãnh đạo của 11 cơ sở GDNN đối tác. Khóa tập huấn giúp lãnh đạo các cơ sở GDNN cải thiện hiệu quả công tác lãnh đạo trường học, điều hướng các đơn vị trực thuộc và toàn tổ chức để thích ứng với những yêu cầu mới và quá trình đổi mới. 

Trong suốt khóa tập huấn, các học viên được giới thiệu các khái niệm đa dạng như: (1) động lực thay đổi và đổi mới, (2) các kỹ năng và giáo dục của thế kỷ 21, (3) lãnh đạo các cơ sở GDNN trong thế kỷ 21, (4) năng lực và vai trò trọng yếu của lãnh đạo và quản lý, (5) chiến lược phát triển và đổi mới sản phẩm và dịch vụ, (6) phát triển danh mục, (7) các khái niệm quản lý thay đổi và (8) quản lý hiệu suất và phát triển tổ chức. Các học viên cũng đi khảo sát thực địa 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tai Đức: Trường nghề Otto von Guericke và Trung tâm Đào tạo liên Doanh nghiệp SBH Nordost tại Magdeburg.  Sau chuyến khảo sát, các học viên hiểu sâu hơn về hệ thống đào tạo kép của Đức và rút ra những bài học cho chính cơ sở GDNN của mình.  

Nhận xét vể khóa tập huấn, Ông Nguyễn Đức Lưu – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc ninh chia sẻ: “Khóa tập huấn giúp tôi học được phương pháp đào tạo mới từ giảng viên của chúng tôi, Ông Bert Hoffman. Khóa tập huấn cũng cung cấp cho tôi những kiến thức bổ ích về quản lý thay đổi. Đồng thời, kinh nghiệm từ chuyến khảo sát tới trường nghề và công ty trong hệ thống đào tạo kép của Đức có thể được áp dụng tại cơ sở GDNN của tôi”. Ông Phạm Duy Đông – Hiệu phó Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Đồng Nai cũng cho biết: “Đây là khóa học bổ ích giúp cho tôi thêm kiến thức về quản trị trường học và quản lý thay đổi để áp dụng tại nhà trường. Khóa tập huấn được tổ chức kết hợp giữa trang bị kiến thức và khảo sát. Tôi học được rất nhiều những kinh nghiệm hay trong việc thích ứng với những thay đổi và xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Đức”.  

Đây là hoạt động thường niên nhằm phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý của đội ngũ lãnh đạo trường nghề để đáp ứng các yêu cầu thay đổi không ngừng của thế giới việc làm. Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, phối hợp chặt chẽ với Học viện Giáo dục Nghề nghiệp của GIZ.   

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.  

Share on print
Share on email
Share on facebook