TVET Vietnam

Khóa đào tạo Giám khảo tại LILAMA 2

Phát triển Tiêu chuẩn nghề, Chương trình đào tạo cho các nghề Cơ khí Xây dựng, Điện tử Công nghiệp, Cắt gọt Kim loại-CNC, Cơ điện tử và Xử lý nước thải cùng với khối doanh nghiệp mới chỉ là bước đầu nhằm cung cấp đào tạo định hướng nhu cầu tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2), Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi cũng như Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 TP Hồ Chí Minh (HVCT). Sự tham gia của khối doanh nghiệp trong các kỳ thi nhằm đảm bảo các nhà tuyển dụng trong tương lai công nhận năng lực người học.

Nhằm cung cấp cho đội ngũ giáo viên của LILAMA 2, VCMI, HVCT cũng như kỹ thuật viên có kinh nghiệm của các công ty đối tác những nội dung và kiến thức cần thiết, khóa đào tạo giám khảo được tổ chức tại LILAMA 2 từ ngày 06-09/03/2018 với sự hướng dẫn của Chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm đến từ Phòng Công nghiệp và Thương mại (IHK) Upper Bavaria/Munich. Tham gia khóa đào tạo bao gồm 23 giáo viên và 2 Cán bộ đào tạo tại Công ty có kinh nghiệm đến từ các Công ty đối tác.

Thông qua khóa đào tạo, các giám khảo tiềm năng trong tương lai đã tích lũy được tổng quan về các bước chuẩn bị cơ bản và sử dụng các công cụ được lựa chọn trước cho kỳ thi kết thúc khóa đào tạo. Những người tham gia đã học những nguyên tắc cơ bản cũng như việc chuyển bị các kỳ thi kết thúc tại Đức: vị trí của các kỳ thi trong quá trình đào tạo, hội đồng thi, cấu trúc bài thi và công tác chuẩn bị, quy trình và tổ chức thi, quy trình và phương pháp tổ chức các phần thi viết, thi thực hành và thi vấn đáp. Một trong những điểm nổi bật nhất đối với người tham dự là việc mô phỏng phần thi vấn đáp theo tình huống – một phần của bài thi thực hành. Những người tham dự được chia thành 4 nhóm, trong mỗi nhóm một người đóng vai thí sinh và hai người đóng vai giám khảo. Phần mô phỏng này được ghi lại dưới dạng Video để người tham dự xem lại và đóng góp ý kiến. Kết quả thực hiện được thảo luận nhằm củng cố cho các giám khảo tương lai cách thức cho điểm phần trả lời của thí sinh và giúp họ hiểu rõ quy trình triển khai.  

Sau khóa đào tạo này, những người tham gia biết cách thiết lập và hiểu rõ cấu trúc các kỳ thi kết thúc cũng như cách thức tổ chức các kỳ thi và chấm thi. Ngoài ra, họ cũng làm quen với việc tương tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các công ty tham gia trong các kỳ thi theo mô hình Đào tạo phối hợp. Thông qua khóa đào tạo cùng nhau, sự hợp tác giữa các kỹ thuật viên có kinh nghiệm từ công ty đối tác và đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp tục củng cố.

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ các Lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ xây dựng các Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề” và “Đào tạo lao động có tay nghề cho lĩnh vực xử lý nước thải”, hai hợp phần thuộc Hợp tác Phát triển Việt-Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được thực hiện bởi Tổ chức  Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đại diện cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook