TVET Vietnam

Khóa đánh giá kỹ năng về Điện-Điên tử

 

Khóa sát hạch kỹ năng của giáo viên dạy nghề về lĩnh vực Điện – Điện tử. 

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam (TVET) trong mối hợp tác với các trường đối tác dự án sẽ tiến hành triển khai chương trình tập huấn về lĩnh vực Điện/ Điện tử cho đội ngũ giáo viên dạy nghề thuộc các trường đối tác Dự án trong năm 2009.

Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2 năm 2009, một khóa sát hạch kỹ năng của giáo viên dạy nghề về lĩnh vực Điện/ Điện tử thuộc 10 trường dự án đã được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đợt sát hạch đã đạt được mục tiêu trong việc xác định nhu cầu tập huấn nâng cao và lựa chọn đội ngũ giáo viên có đủ năng lực tham gia các khóa tập huấn về lĩnh vực Điện/ Điện tử năm 2009. Những giáo viên sau khi được lựa chọn và tập huấn sẽ nhân rộng các kiến thức cũng như kỹ năng đạt được cho các trường trọng điểm ở Việt Nam thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính.

Các hoạt động tiếp theo thuộc lĩnh vực Điện/ Điện tử bao gồm:

  • tập huấn về chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy nghề,
  • bồi dưỡng về sư phạm và lý luận dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề,
  • xác định và xây dựng/ hiệu chỉnh tài liệu dạy và học,
  • hiệu chỉnh và/hoặc xây dựng các mô đun đào tạo theo định hướng thị trường lao động và tuân theo các tiêu chuẩn thống nhất,

sẽ được triển khai đến tháng năm 2010, với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia trong nước và quốc tế trong mối hợp tác chặt chẽ với Dự án Hợp tác Kỹ thuật.

TIN TỨC KHÁC