TVET Vietnam

Hợp tác Việt – Đức trong Đào tạo nghề: Tài liệu Đào tạo nghề cần thiết đã được cung cấp

Trong khuôn khổ “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” thuộc hợp tác Việt – Đức, nhiều tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo đã được cung cấp cho các cơ sở đối tác của Chương trình, gồm các cơ sở Đào tạo nghề, các cơ quan quản lý nhà nước về Dạy nghề cũng như các chuyên gia Dạy nghề của Việt Nam. Các tài liệu này được xây dựng và biên soạn trên cơ sở phối hợp giữa Tổng cục Dạy nghề/Bộ LĐTBXH và Tổ chức GIZ nhằm đáp ứng nhu cầu rộng rãi và cấp bách về tài liệu chuyên nghiệp và cập nhật về chuyên môn và tham khảo để phục vụ công tác đào tạo cũng như tư vấn chính sách

Các tài liệu được biên soạn trên cơ sở nhu cầu đào tạo nghề của Việt Nam có định hướng tiêu chuẩn quốc tế/ tiêu chuẩn Đức. Nói chung, tài liệu có thể chia làm hai loại: thứ nhất, tài liệu giảng – dạy, bao gồm các mô đun giảng dạy đi kèm hướng dẫn sư phạm nghề tương ứng liên quan đến các nghề mà Chương trình hỗ trợ như Điện, Điện tử, Cơ điện tử; thứ hai, các tài liệu tham khảo về quản lý và giám sát trong Đào tạo nghề. Trong đó cuốn “Sổ tay Điều tra Lần vết” hướng dẫn các công cụ và quy trình thực hiện thành công hoạt động điều tra lần vết, thì cuốn tài liệu giới thiệu có tên “Cùng với nền kinh tế – Cho nền kinh tế” mang lại những kiến thức căn bản và các câu chuyện thực tế về hợp tác hiệu quả với khối công nghiệp.

Bên cạnh đó, các nhà tham mưu chính sách và cán bộ quản lý trong Dạy nghề có thể sẽ thấy 2 báo cáo “Tài chính cho Dạy nghề” và “Sự tham gia của Khối Kinh tế” là những tài liệu rất thực tiễn và hữu dụng bởi chúng đưa ra phân tích về 2 vấn đề trên ở Việt Nam đồng thời đưa ra các khuyến nghị liên quan.

Trong lần phân phối đầu tiên, hàng trăm bộ các tài liệu này đã được chuyển tới 18 cơ sở đào tạo gồm đối tác các dự án “Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề (2006-2011)”, Chương trình Đào tao nghề 2008 (2010-2014), và các trường CĐN LILAMA2 và trường CĐN Bách nghệ Hải Phòng. Các tài liệu này trước hết sẽ được thí điểm áp dụng tại các cơ sở đào tạo, với hỗ trợ hướng dẫn từ Chương trình, trước khi chia sẻ hoặc nhân rộng ở phạm vi lớn hơn trên toàn quốc.

Để đúc kết các kết quả phong phú của “Hội nghị Khu vực về Đào tạo nghề tại Việt Nam” mới được tổ chức tại Hà Nội, cuốn Báo cáo Tổng kết đã được xuất bản. Nó phản ánh đầy đủ tinh thần kết quả trao đổi và những thống nhất đạt được xung quanh chủ đề chính của Hội nghị là “Đột phá Chất lượng Đào tạo nghề” và 4 chủ điểm liên quan (Tiêu chuẩn nghề, Đào tạo Giáo viên Dạy nghề, Hợp tác Doanh nghiệp trong Dạy nghề và Tài chính cho Dạy nghề). Đặc biệt, Báo cáo tóm tắt đầy đủ những kinh nghiệm quý báu và thực tiễn do các chuyên gia Đào tào nghề đến từ các nước ASEAN, từ CHLB Đức và các nước khác chia sẻ, cũng như những phát biểu, kết luận quan trọng của lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam và Điều phối viên Đức lĩnh vực ưu tiên Đào tạo nghề tại Việt Nam. Báo cáo đã được đón nhận nồng nhiệt tại hội nghi tuyển sinh dạy nghề do Bộ LĐTBXH và TCDN tổ chức mới đây, tháng 12.2012.

Bước đầu, các tài liệu này đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ các cơ quan quản lý Dạy nghề, các chuyên gia Đào tạo nghề và đặc biệt, từ các cơ sở đào tạo về tính phù hợp, thực tiễn, chất lượng nội dung chuyên môn và thiết kế chuyên nghiệp của các tài liệu này.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook