TVET Vietnam

HỘI THẢO VỀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP: KẾT QUẢ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

“Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình; Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”

Câu ngạn ngữ này của châu Phi thực sự phản ánh tinh thần của hội thảo về “Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn dành cho các Cán bộ hợp tác doanh nghiệp”, nơi mà những người tham gia chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhất, những thách thức và khuyến nghị về việc kết nối với khối doanh nghiệp tham gia vào toàn bộ quá trình của phương thức đào tạo phối hợp. Hội thảo diễn ra vào ngày 03 tháng 7 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế LILAMA 2, và 17 cán bộ hợp tác doanh nghiệp/EFK đến từ 9 trường cao đẳng nghề được hỗ trợ, đây là những cán bộ phụ trách mảng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và khối doanh nghiệp.

Hội thảo được phối hợp chuẩn bị và thực hiện bởi nhóm chương trình TVET nhằm thu thập các báo cáo về kết quả hợp tác với khối doanh nghiệp, và các hoạt động liên quan đến Chương trình “Đổi mới và đào tạo nghề tại Việt Nam” của từng trường. Ngoài ra, việc cung cấp cho các cán bộ phương pháp và công cụ để phát triển sự hợp tác bền vững giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và khối doanh nghiệp – chìa khóa đảm bảo định hướng đào tạo theo nhu cầu – cũng là mục tiêu của hội thảo này.

Trong suốt hội thảo, các cán bộ tham gia có cơ hội làm việc theo nhóm về các chủ đề được đề xuất và định hướng sẵn, bao gồm (i) Thành lập và tổ chức Hội đồng tư vấn một cách bền vững lâu dài, (ii) Các công cụ và cách thức tiếp cận doanh nghiệp mới và (iii) Các công cụ và cách thức thu hút thêm nhiều học viên (đặc biệt là học viên nữ). Hơn nữa, kế hoạch cho các hoạt động sắp tới của từng trường cho đến cuối tháng 12 năm 2020 cũng đã được dự thảo và trao đổi. Với các ý tưởng và công cụ được đưa ra trong hội thảo, tất cả các cán bộ hợp tác doanh nghiệp sẽ cùng phối hợp với các đồng nghiệp tại nhà trường có thể áp dụng để triển khai tốt hơn các kế hoạch sắp tới của mình.

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook