TVET Vietnam

Hội thảo thứ hai về “Sử dụng công cụ số trong GDNN”: thêm học phần trực tuyến, ứng dụng BigBlueButton của nền tảng Moodle

Hội thảo thứ hai về “Sử dụng công cụ số trong GDNN”: thêm học phần trực tuyến, ứng dụng BigBlueButton của nền tảng Moodle

Tiếp nối thành công của hội thảo trước dành cho khoa Cơ khí, hội thảo thứ hai dành cho khoa Cơ điện tử – Công nghệ thông tin – Viễn thông đã được tổ chức vào ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2021 bởi Tiến sĩ Christian Hoffmann, chuyên gia phát triển của GIZ. Để mang lại trải nghiệm học trực tuyến thực sự, ngày thứ hai của hội thảo đã được tiến hành hoàn toàn trực tuyến qua BigBlueButton của nền tảng Moodle.

Trọng tâm của khóa đào tạo là việc áp dụng các công cụ trực tuyến miễn phí để tạo bảng câu hỏi và câu hỏi tương tác (ví dụ: Mentimeter, Poll Everywhere, Slido) và hội nghị trực tuyến (ví dụ: Google Hangout Meet, Skype, Zoom). Các giáo viên cũng đã khám phá một số ứng dụng cho việc giảng dạy trực tuyến (ví dụ: Google Classroom, MS Teams) và có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một khóa học trên Moodle trên quan điểm của người dùng để xem nội dung đào tạo có thể được cung cấp như thế nào với các bài tập tương tác, trong đó các lý thuyết trò chơi được áp dụng để khuyến khích sự tham gia của người học.

Các hoạt động hỗ trợ của hội thảo rất đa dạng, từ “trận chiến trên TV” thú vị, trong đó giáo viên được chia thành hai đội, mỗi đội chọn một người dẫn đầu để tranh luận về ưu và nhược điểm của học truyền thống và học trực tuyến, đến phần tự học trên Moodle khi giáo viên được giải thích về “lớp học đảo ngược”- một phương pháp sư phạm mới mà họ có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật số.

Thầy Hồ Dự Luật, Trưởng khoa Cơ điện tử – Công nghệ thông tin – Viễn thông, chia sẻ suy nghĩ của mình về khóa học: “Tập thể giảng viên chúng tôi bao gồm những giáo viên có thể sử dụng thành thạo các công cụ kỹ thuật số, trong khi một số khác vẫn còn e ngại trong việc áp dụng chúng vào công việc giảng dạy của họ. Hội thảo đã đem lại những kiến thức rất hữu ích bằng việc giới thiệu các công cụ có sẵn, tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội trải nghiệm những ứng dụng khác nhau để tìm kiếm và áp dụng điều tốt nhất cho chúng tôi và sinh viên.”

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Trường đào tạo nghề Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on print
Share on email
Share on facebook