TVET Vietnam

Hội thảo tham vấn nhằm xây dựng Chiến lược phát triển GDNN 2021-2030

Tại Hà Nội ngày 11.12.2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) với hỗ trợ của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn về kết quả sơ bộ đánh giá Chiến lược Phát triển Dạy nghề giai đoạn 2011-2020. Hội thảo nhằm thu thập ý kiến chuyên gia lĩnh vực GDNN, đặc biệt ý kiến từ khối kinh tế, các doanh nghiệp, các cơ sở GDNN, các cơ quan quản lý nhà nước về bài học rút ra từ quá trình thực hiện Chiến lược Phát triển Dạy nghề, đặc biệt, về những vấn đề căn bản cần đưa vào giải quyết trong chiến lược trong chiến lược cũng như chính sách trong tương lai nhằm thúc đẩy GDNN Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Đức đóng góp những ý kiến, cách nhìn đa chiều về các phương pháp đánh giá chiến lược PTDN hiện tại, những nguyên tắc xây Chiến lược Đào tạo nghề hiệu quả và các ví dụ về chiến lược đào tạo nghề tốt từ Indonexia, Ethiopia. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp và phản hồi các nhà quản lý cơ sở GDNN – những ý kiến này là nên một bức tranh tổng hợp về những vấn đề mang tính thực tiễn cần xem xét giải quyết.

Xây dựng Chiến lược phát triển GDNN cho giai đoạn mới đã được đưa vào là nhiệm vụ ưu tiên và trọng tâm năm 2020 của Bộ LĐTBXH, cụ thể là Tổng cục GDNN. Theo kế hoạch hiện tại, dự thảo chiến lược cần được trình vào tháng 7.2020. Hội thảo này là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động chuyên môn sắp tới về xây dựng chiến lược nhằm thúc đẩy GDNN Việt Nam trong 10 năm tiếp theo.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook