TVET Vietnam

Hội thảo TCDN – TCDN/PMU – Trường CĐN LILAMA 2 – GIZ và AFD: Hướng tới thành lập Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề ở Việt Nam

“TS. Dũng – Tổng cục trưởng TCDN, TS. Horst Sommer – Giám đốc Chương trình, Điều phối viên Lĩnh vực trọng tâm Đào tạo nghề, TS. Hiền – Hiệu trưởng Trường CĐN LILAMA 2 và các chuyên gia trong nước/ quốc tế đang thảo luận về việc thành lập mô hình Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề tại Trường CĐN LILAMA 2, tỉnh Đồng Nai.”

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook