TVET Vietnam

Tập huấn chuyển giao học liệu số “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp”

Từ ngày 22 đến 24 tháng 6 năm 2022, Chương trình ‘Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam’ (Chương trình TVET) cùng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)  tổ chức thành công chương trình tập huấn chuyển giao trực tuyến khóa “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp”. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 28 học viên là đại diện đến từ 11 Trường Cao đẳng và các doanh nghiệp đối tác các trường.  

Chương trình “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp” được ban hành theo Quyết định số 766/QĐ-TCGDNN của Tổng cục GDNN vào tháng 10 năm 2022. Để giúp khóa đào tạo được tiếp cận dễ dàng, đặc biệt là với những thách thức từ đại dịch Covid-19,  trong thời gian qua Chương trình TVET đã số hoá nội dung đào tạo thông qua hệ thống các bài giảng, videos, các bài đọc trực tuyến, các phần thảo luận, đánh giá trong và cuối kỳ. Khóa tập huấn lần này chuyển giao các học liệu số đã được xây dựng và giúp đội ngũ giảng viên nguồn có được các kỹ năng: 1) Sử dụng và vận hành các học liệu số trên các nền tảng dạy học trực tuyến; 2) Hiểu được các nội dung chính trong chương trình đào tạo “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp”  và 3) có khả năng thực hiện chương trình đào tạo này dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục GDNN cho biết: “Trong giai đoạn 2021-2025, chúng tôi đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhằm gắn kết doanh nghiệp với GDNN, đưa doanh nghiệp trở thành trụ cột trong việc đào tạo nhân lực của mình cũng như kết nối với cơ sở GDNN. Do vậy, việc số hóa chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý này là rất cần thiết”.

Sau khi hoàn thành tập huấn chuyển giao, học viên có thể trở thành những giảng viên nguồn, cùng với Tổng cục tổ chức nhân rộng chương trình này ở phạm vi cả nước nhằm giúp nhiều doanh nghiệp hơn trong việc tổ chức đào tạo nhân viên quản lý tại doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển GDNN cũng như phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.Những người quản lý đào tạo tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trong trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, xác định và điều phối các chương trình đào tạo phù hợp cho lao động của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số”, bà Afsana Rezaie, Phó Giám đốc Chương trình TVET chia sẻ.

Sau khóa tập huấn, dựa trên các ý kiến của học viên và những đánh giá về mặt nội dung, chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý sẽ được cải thiện và sửa đổi để phù hợp hơn với yêu cầu thực tế.

Share on print
Share on email
Share on facebook