TVET Vietnam

Hội nghị khu vực về Đào tạo nghề tại Việt Nam

Cơ sở

Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, các nước thành viên Cộng đồng ASEAN đã, đang và sẽ cần tới một lực lượng lao động có trình độ và đầy đủ khả năng. Hơn thế, các nước thành viên ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức mới mang tính khu vực, ví dụ như việc sẽ hình thành một thị trường lao động chung cho khu vực vào năm 2015. Trong bối cảnh đó, Đào tạo nghề chắc chắn sẽ phải đóng vai trò quan trọng và có vị trí cao trong các chương trình, chính sách của quốc gia và khu vực.

Cũng như các nước trong khu vực, Việt Nam đang trong quá trình đổi mới hệ thống Đào tạo nghề để từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và xã hội trong bối cảnh phát triển của quốc gia và hội nhập khu vực. Vì vậy, mục tiêu chiến lược của đất nước là: đạt được đột phá về chất lượng Đào tạo nghề trong bối cảnh hội nhập ASEAN.

Làm thế nào để tăng chất lượng và tính hướng cầu của Đào tạo nghề trong bối cảnh hội nhập khu vực ASEAN sẽ là điểm nhấn và trọng tâm được thảo luận của Hội nghị khu vực về Đào tạo nghề sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào các ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2012. Hội nghị sẽ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA) và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) đồng phối hợp tổ chức. Đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Đức Angela Merkel nhất trí khẳng định trong Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt – Đức tháng 10/2011 tại Hà Nội và là ưu tiên hàng đầu của Hợp tác Việt – Đức. Hội nghị sẽ phản ánh tầm quan trọng của Đào tạo nghề trong Hợp tác Phát triển của Đức trong khu vực.

Các chủ đề của Hội nghị

Hội nghị sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan và mối quan hệ chặt chẽ đối với việc tăng cường chất lượng Đào tạo nghề trong bối cảnh khu vực. Chủ đề chính của các chuyên đề thảo luận sẽ là Tiêu chuẩn nghề – xây dựng và thiết lập các tiêu chuẩn Đào tạo nghề dựa theo đầu ra trong bối cảnh hội nhập ASEAN.

Các chủ đề khác cũng sẽ được thảo luận là:

– Hợp tác với khu vực kinh tế – cải thiện thực tiễn và tính hướng cầu của Đào tạo nghề.

– Đội ngũ giáo viên Dạy nghề – xây dựng năng lực giáo viên Đào tạo nghề giúp họ hoàn thành vai trò quan trọng trong việc cung cấp Đào tạo nghề theo hướng cầu đạt chất lượng cao.

– Tài chính cho Đào tạo nghề – đảm bảo tính bền vững của tài chính cho Đào tạo nghề.

Mục tiêu và Lợi ích

Các mục tiêu chính của hội nghị nhằm:

1. Chia sẻ và học hỏi các kinh nghiệm thực tiễn tốt

2. Khích lệ củng cố sự hợp tác và kết nối trong Đào tạo nghề trong khu vực

3. Đưa ra các khuyến nghị để nâng cao chất lượng và tính hướng cầu của Đào tạo nghề

Để các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị trong hội nghị này sẽ được đưa vào áp dụng cho các quá trình đổi mới công tác Đào tạo nghề của các nước ASEAN, đòi hỏi các hệ thống Đào tạo nghề sẽ phải được đổi mới hơn nữa. Các đối tác xã hội cũng như các khu vực kinh tế sẽ hưởng lợi từ những cải thiện này. Việc này sẽ giúp các nước ASEAN giải quyết một cách thành công các thách thức nảy sinh trong công cuộc đổi mới của mình.

Cách tiếp cận

Để đạt được các mục tiêu, Hội nghị Khu vực về Đào tạo nghề sẽ tạo ra một diễn đàn cho việc trao đổi hướng tới các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng và tăng cường tính hướng cầu của Đào tạo nghề.

Đây cũng sẽ là nơi quy tụ những nhà hoạch định chính sách cấp cao, các chuyên gia Đào tạo nghề và đại diện từ giới kinh tế đến từ Việt Nam và các nước ASEAN khác, cùng với những chuyên gia quốc tế đến từ các nước ASEAN và Đức, các nhà tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức quốc tế và cộng đồng các nhà nghiên cứu.

Với tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập vào năm 2015 và đạt được các mục tiêu phát triển của các quốc gia, các đại biểu sẽ chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt và những bài học về việc làm thế nào để tăng chất lượng Đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và của xã hội. Trọng tâm đặc biệt sẽ là chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và của các nước ASEAN. Một phần không thể thiếu trong các trao đổi là những kinh nghiệm cụ thể của Đức qua nhiều năm hợp tác phát triển với các nước trong khu vực ASEAN về nâng cao chất lượng hệ thống Đào tạo nghề và làm cho chúng đáp ứng tốt hơn nhu cầu và yêu cầu của nền kinh tế cũng như xã hội.

Liên hệ

Văn phòng Hội nghị

Chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam

Tầng 2, Nhà số 1, Ngõ 17

Phố Tạ Quang Bửu

Hà Nội, Việt Nam

Để biết thêm thông tin về hội nghị này, mời thăm trang web:

www.regional-tvet-conference-vietnam.org

Hoặc liên hệ chúng tôi qua địa chỉ:

info@regional-tvet-conference-vietnam.org

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook