TVET Vietnam

GIZ và BIBB hỗ trợ Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp cải thiện Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Báo cáo Giáo dục nghề nghiêp (GDNN) Việt Nam là ấn phẩm thường niên do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát triển với sự hỗ trợ của Viện Giáo dục và Đào tạo nghề CHLB Đức (BIBB) và Chương trình Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2011, báo cáo đã đem tới cái nhìn tổng quan về đào tạo nghề liên quan đến thị trường lao động của Việt Nam trong năm, với những số liệu nổi bật cũng như những hạn chế của hệ thống GDNN, dựa trên các tiêu chí của chiến lược phát triển GDNN của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Các kết quả từ các báo cáo đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách có giá trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong GDNN ở Việt Nam. Từ ngày 19-23/11/2018, các chuyên gia của BIBB, ông Michael Schwarz và Tiến sĩ Sandra Liebscher, đã trao đổi và tư vấn các chuyên gia từ Viện Khoa học GDNN và các bộ từ GIZ về việc hoàn thiện báo cáo GDNN 2017, cũng như cải thiện báo cáo 2018.

Vấn đề thu thập và cung cấp dữ liệu là trọng tâm của cuộc thảo luận về nâng cao chất lượng Báo cáo. Để thảo luận về chủ đề này một cách toàn diện, ngày 22 tháng 11, 2018, một hội thảo đã được tổ chức, với sự điều hành thảo luận của Tiến sỹ Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục GDNN. Trong cuộc thảo luận, các đại biểu phân tích những khó khăn và thách thức nổi bật trong quá trình thu thập số liệu liên quan tới GDNN, giữa các cơ sở GDNN, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tổng cục GDNN. Các đại biểu đề xuất các giải pháp ban đầu trong việc cải thiện hệ thống theo dõi đánh giá, và chỉ ra rằng ngoài việc phát triển một bộ các chỉ số thích hợp để theo dõi đánh giá GDNN, cần phải đưa ra các biện pháp bắt buộc trong việc thu thập số liệu để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả. Cuối cùng, các bên đều thống nhất cần tổ chức một cuộc họp đối tác để thảo luận sâu hơn về vấn đề này trong chuyến công tác sau của các chuyên gia BIBB.

Theo ý kiến của các đại biểu, chương báo cáo về chủ đề hợp tác với khối doanh nghiệp trong GDNN cũng cần được tập trung nhiều hơn. Do đó, vào cuối chuyến công tác, các cán bộ nghiên cứu từ Viện Khoa học GDNN đã được các chuyên gia BIBB tư vấn để thử nghiệm bảng thu thập số liệu về kinh nghiệm của doanh  nghiệp trong hợp tác với các cơ sở GDNN.

Đặc biệt, cũng vào ngày 22/11 đã diễn ra lễ kí kết thỏa thuận hợp tác ba bên GIZ-BIBB và Viện Khoa học GDNN giai đoạn 2018-2020. “Thỏa thuận đánh dấu một giai đoạn hợp tác và hỗ trợ sâu rộng, đặc biệt là trong phát triển năng lực của các cán bộ từ Viện Khoa học GDNN nhằm đóng góp các kết quả nghiên cứu làm căn cứ cho quá trình hoạch định chính sách về GDNN” bà Britta van Erckelens, phó Giám đốc chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” cho biết

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hợp phần “Tư vấn hệ thống đào tạo nghề”, thuộc chương trình hợp tác Việt– Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), và do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook