TVET Vietnam

Giới thiệu về Kỹ thuật Điện – Điện tử

Một trong những ngành có tiềm năng tăng trưởng và lao động của Việt <_st13a_place w:st="on"><_st13a_country-region w:st="on">Nam là lĩnh vực Kỹ thuật điện tử/Điện tử. Vì vậy, tăng cường giáo dục và đào tạo nghề về các nghề liên quan tới lĩnh vực Kỹ thuật điện /Điện tử là một phần quan trọng của các hoạt động dự án. Xây dựng năng lực cho các cán bộ giảng dạy/đào tạo thông qua tập huấn nâng cao về chuyên môn và nghiệp vụ  sư phạm sẽ phục vụ nhu cầu thực tế và tương lai của các ngành công nghiệp về đào tạo theo định hướng  thị trường lao động của Việt <_st13a_place w:st="on"><_st13a_country-region w:st="on">Nam

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Nam hợp tác với các chuyên gia quốc tế tổ chức các khóa tập huấn nâng cao cho giáo viên và biên soạn tài liệu dạy và học về Kỹ thuật điện/Điện tử. Một chương trình tập huấn nâng cao đã được xây dựng trên cơ sở đánh giá năng lực của các giáo viên:

  • Cơ sở Đào tạo  kỹ thuật Điện (đã thực hiện) (Tham khảo tài liệu, ảnh)
  • Lắp đặt điện (Đường link đến tài liệu, ảnh)
  • Điều khiển động cơ và phân phối nguồn điện 3 pha (Đường link đến tài liệu, ảnh)

 Dự kiến, từ nay đến 5/2010, Dự án sẽ tiếp tục biên soạn tài liệu dạy và học và tổ chức 2 khóa tập huấn còn lại. Các giáo viên sau khi tham gia các khóa học này sẽ hướng dẫn các giáo viên khác của trường mình.

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook