TVET Vietnam

Giới thiệu về Cơ Điện tử

Hệ thống cơ điện tử đã trở thành yếu tố quyết định đến nhiều sản phẩm và các quá trình sản xuất khác nhau. Nhiều hệ thống hiện đại đã đạt đến mức tinh vi mà khó có thể thực hiện bằng các phương pháp truyền thống. Cơ điện tử được tích hợp bởi các lĩnh vực truyền thống như cơ khí, kỹ thuật điện và kỹ thuật máy tính hay còn gọi là công nghệ thông tin.

Từ năm 2006, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Viêt <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Nam đã triển khai một số hoạt động về lĩnh vực cơ điện tử như sau:

  • Phân tích nghề Cơ điện tử theo phương pháp DACUM (Đường link đến tài liệu)
  • Biên soạn các mô đun đào tạo phù hợp với thị trường lao động (Đường link đến tài liệu)
  • Biên soạn các tài liệu dạy và học cho các mô đun đào tạo đã chọn. (Đường link đến tài liệu)
  • Tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên các Trường đối tác dự án (bao gồm kiến thức kỹ thuật, kỹ năng thực hành cũng như phương pháp giảng dạy các môđun.):

– Lắp đặt và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện-khí nén
(Đường link đến tài liệu, ảnh)
– Lập trình Hệ thống cơ điện tử sử dụng bộ điều khiển lôgic khả lập trình – PLC
(Đường link đến tài liệu, ảnh)
– Lắp đặt Hệ thống Thủy lực (Cơ bản)
(Đường link tài liệu, ảnh)

Dự án sẽ tiếp tục biên soạn các tài liệu dạy – học cho các mô đun còn lại và tổ chức các khóa tập huấn về cơ điện tử như “Lắp đặt và kiểm tra hệ thống thủy lực, điều khiển điện-thủy lực” và “Lắp đặt, vận hành và xử lý lỗi hệ thống cơ điện tử”. Các giáo viên sau khi tham gia các khóa tập huấn trên sẽ đào tạo các giáo viên khác trong tương lai.

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook