TVET Vietnam

Giảng viên VCMI nâng cao kiến thức và kỹ năng về hệ thống nước sạch và xử lý nước hiện đại

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, khóa đào tạo nâng cao về “Lắp đặt hệ thống thoát nước và nước uống” do ông Ruben Ziehler, Chuyên gia Phát triển GIZ thực hiện tại Trường Cao đẳng Cơ Giới và Thủy lợi (VCMI). Mười học viên tham dự khóa đào tạo là giảng viên VCMI, những người sẽ trực tiếp giảng dạy tại các lớp thí điểm nghề mới trong thời gian tới.

Trong khóa đào tạo này, ông Ziehler đã cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt và vận hành hệ thống nước thải và nước sinh hoạt với thiết bị và công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng các loại máy móc dụng cụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí.

Thầy Phạm Văn Sơn, Trưởng khoa Cơ khí, chia sẻ: “Tôi đã được mở mang thêm rất nhiều kiến thức và kỹ năng từ khóa đào tạo này. Giờ đây, chúng tôi có thể truyền đạt lại những hiểu biết đã học được cho các học viên của nghề mới “Công nghệ Cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không Khí sẽ được thí điểm theo tiêu chuẩn Đức tại VCMI cùng với các doanh nghiệp đối tác trong năm học mới này”. Thầy nói thêm “Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Chương trình GIZ TVET về khóa đào tạo rất hiệu quả này”.

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ hợp phần “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về đào tạo nghề” trong khuôn khổ “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”  Việt – Đức. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA) thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook