TVET Vietnam

Dự án Trung tâm Đào tạo nghề Việt – Đức: Ký kết Biên bản Làm việc về chuyến công tác thẩm định Hợp tác Kỹ thuật

Trên cơ sở cam kết tại phiên đàm phán cấp Chính phủ tháng 10.2008, giữa chính phủ CHLB Đức và chính phủ Việt Nam, và tiếp theo đợt đánh giá thực địa cùng quá trình xét chọn từ 3 cơ sở đào tạo nghề tư thục ứng viên của Việt Nam trong năm 2010, chuyến công tác thẩm định đã được thực hiện tại trường CĐN Bách nghệ Hải Phòng. Trong thời gian từ 20.2 đến 4.3.2011, đoàn thẩm định do Tiến sĩ Klaus Meininger, Cố vấn Chương trình cấp cao văn phòng trung ương GIZ thực hiện cùng với sự tham gia hỗ trợ của đại diện Tổng cục Dạy nghề (TCDN), Ban quản lý các dự án ODA về đào tạo nghề thuộc TCDN và các cán bộ văn phòng TVET tổ chức GIZ Việt Nam.

Với việc đã đánh giá các vấn đề như thực trạng cơ sở hạ tầng và tiềm năng triển khai dự án hỗ trợ của Đức trong đợt đánh giá thực địa (2010), mục tiêu của chuyến công tác thẩm định là làm rõ thêm các vấn đề cần thiết cho việc xây dựng đề cương dự án để trình phê duyệt của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ). Các vấn đề đã trao đổi gồm nhu cầu đào tạo tiềm năng trong khu vực, sự hợp tác của trường CĐN Bách nghệ Hải phòng với doanh nghiệp, cam kết và hỗ trợ của các cơ quan chức năng như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, lĩnh vực nghề dự kiến hỗ trợ.

Với các kết quả làm việc, chuyến công tác đã khẳng định các kết quả và khuyến nghị có được từ đánh giá thực địa. Nhóm công tác đã có ấn tượng rất khả quan về cơ sở này, về đội ngũ cán bộ mạnh, cam kết cao và khả năng lãnh đạo của ban quản lý nhà trường, về những hỗ trợ và sự tín nhiệm của chính quyền đối với cơ sở, cũng như các kinh nghiệm và tiềm năng đào tạo của nó, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực nghề được lựa chọn: cơ khí (gồm công nghệ CNC).

Trong khuôn khổ Hợp tác Kỹ thuật song phương Việt – Đức, đây là dự án đầu tiên hỗ trợ một cơ sở đào tạo nghề tư thục. Dự án sẽ tập trung vào nâng cao năng lực (như đào tạo ban đầu và đào tạo nâng cao cho giáo viên, hướng dẫn viên và cán bộ quản lý, cập nhật và phát triển các chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn liên quan, v.v…). Do đó, các đối tác cả hai bên Việt Nam và Đức cùng mong đợi ở những kinh nghiệm mới sẽ có được từ dự án thí điểm này với 1 cơ sở đào tạo nghề tư thục, và qua đó, thu lượm được những bài học, cơ sở cho việc phát triển hơn nữa hệ thống đào tạo nghề Việt Nam phù hợp với tinh thần của chiến lược Dạy nghề giai đoạn 2010-2020.

Chuyến công tác được kết thúc bằng lễ ký kết Biên bản Làm việc giữa TCDN/Bộ LĐTBXH, trường CĐN Bách nghệ Hải Phòng và tổ chức GIZ vào ngày 27.2.2011.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook