TVET Vietnam

Đợt sát hạch kỹ năng nghề của giáo viên về công nghệ CNC

  

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam (TVET) trong mối hợp tác với Cơ quan đào tạo nghề và xã hội Châu Âu (EBG) và các trường dự án sẽ tiến hành triển khai chương trình tập huấn về công nghệ CNC cho các trường Dự án trong năm 2008.
EBG có trụ sở tại Magdeburg (CHLB Đức) là đối tác tư nhân của Dự án TVET trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác công tư (PPP) giữa GTZ, EBG và các trường đối tác được lựa chọn.

Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2008, một khóa sát hạch kỹ năng nghề của giáo viên thuộc 7 trường dự án đã được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đợt sát hạch đã đạt được mục tiêu trong việc lựa chọn đội ngũ giáo viên có đủ năng lực tham gia các khóa tập huấn về công nghệ CNC năm 2008. Những giáo viên sau khi được lựa chọn và tập huấn sẽ nhân rộng các kiến thức cũng như kỹ năng đạt được cho các trường trọng điểm ở Việt Nam thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính.

Các hoạt động tiếp theo thuộc lĩnh vực công nghệ CNC bao gồm:

  • xây dựng các mô đun đào tạo theo định hướng thị trường lao động cho đào tạo nghề và bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên,
  • tập huấn về chuyên môn,
  • bồi dưỡng về sư phạm và lý luận dạy học,
  • xác định và hiệu chỉnh tài liệu dạy và học

và sẽ được triển khai đến cuối năm vào 3 đợt chính (tháng 5, 6 và 7 năm 2008), với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia EBG trong mối hợp tác chặt chẽ với Dự án hợp tác kỹ thuật.

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook