TVET Vietnam

Đợt nghiên cứu tại CHLB Đức


Trong mối hợp tác với Cơ quan đào tạo nghề và xã hội Châu Âu (EBG), Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam đã tổ chức đợt nghiên cứu vào 2 tuần cuối tháng 3 năm 2008 tại CHLB Đức. EBG là đối tác tư nhân của Dự án TVET trong khuôn khổ khỏa thuận về hợp tác công tư (PPP).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook