TVET Vietnam

Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ giảng dạy cho Trung tâm Đào tạo nghề Chất lượng cao đầu tiên của Việt Nam

Đồng Nai, 24/07/2014

Trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Đào tạo nghề Chất lượng cao – LILAMA2” thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ đang phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Dạy nghề / Bộ LĐTBXH và Trường Cao đẳng nghề Lilama2 xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của Trường Cao đẳng nghề Lilama2. Đây là một trong những nội dung hỗ trợ chính đã được xác định rõ trong Đề cương Chi tiết được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt, nhằm xây dựng Trường Cao đẳng nghề Lilama2 trở thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, đầu tiên của Việt Nam.

Chuyên gia Đức đang hướng dẫn các giáo viên chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho bài tập “Uốn khuyết và kẹp đầu cốt”

Trên cơ sở kế hoạch nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014, khóa đào tạo về “Kỹ thuật điện cơ bản cho giáo viên cơ khí” được tổ chức nhằm trang bị cho các giáo viên các năng lực kỹ thuật điện cần thiết đối với lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là phương pháp làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe, phòng ngừa sự cố cũng như xử lý các hỏng hóc đơn giản về điện khi làm việc với các thiết bị, máy móc Cơ khí có sử dụng nguồn điện lưới. Đây cũng là những nội dung mà mỗi giáo viên cần áp dụng và hướng dẫn sinh viên của họ trong quá trình giảng dạy tại các xưởng cơ khí.

Khóa đào tạo được tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Lilama2 dưới sự hướng dẫn tận tình của Chuyên gia Đức, Chuyên gia trong nước, cũng như sự hỗ trợ từ các giáo viên nhân rộng (đã được đào tạo trong khuôn khổ Dự án PVT2008). Tham gia khóa đào tạo này có 8 giáo viên cơ khí của Trường Cao đẳng nghề Lilama2, những người thường xuyên tiếp xúc, vận hành trên các máy móc, thiết bị cơ khí trong công việc hàng ngày của họ.

Giáo viên đang tiến hành lắp đặt mạch điện chiếu sáng trên bảng lưới

Cuối khóa đào tạo, tất cả học viên được đánh giá mức độ hoàn thành theo các tiêu chí của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (IHK). Những giáo viên này được kỳ vọng bắt đầu áp dụng những kiến thức và kỹ năng đạt được trong khóa đào tạo và đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Lilama2 hướng tới đạt tiêu chuẩn đào tạo quốc tế. Tiếp theo khóa đào tạo này, các giáo viên sẽ được tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực về Công nghệ Cơ khí từ cấp cơ bản đến nâng cao ở các khóa tiếp theo trong khuôn khổ kế hoạch nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ nhà trường.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook