TVET Vietnam

Đào tạo nâng cao định hướng thực hành cho giáo viên dạy nghề Cắt gọt kim loại

Theo đánh giá chung của Tổng cục Dạy nghề (TCDN), hiện nay có một tỷ lệ lớn các giáo viên/hướng dẫn viên dạy nghề đạt chuẩn về trình độ đào tạo; nhưng còn rất nhiều trong số họ vẫn có khoảng cách lớn về năng lực thực hành so với chuẩn quy định của giáo viên. Để thu hẹp khoảng cách năng lực này, trong khuôn khổ “Chương trình đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, tổ chức GIZ đã phối hợp với TCDN tổ chức các khóa đào tạo nâng cao định hướng thực hành cho các giáo viên/hướng dẫn viên dạy nghề ở các lĩnh vực nghề hỗ trợ.

Từ tháng 6/2011 tới nay, 9 khóa đào tạo được tổ chức cho 21 giáo viên/hướng dẫn viên của 7 cơ sở đào tạo nghề đối tác trong lĩnh vực Công nghệ cơ khí, chuyên ngành Cắt gọt kim loại. Các khóa đào tạo nâng cao định hướng thực hành này đã được xây dựng dựa trên việc phân tích năng lực hiện có của giáo viên/hướng dẫn viên và hướng tới các tiêu chuẩn thực hành của ngành công nghiệp Đức trong nghề Cắt gọt kim loại. Theo cách tiếp cận đào tạo này, năng lực thực hành cốt lõi và nền tảng trong lĩnh vực Công nghệ cơ khí sẽ được hình thành trước tiên, sau đó là năng lực thực hành chuyên sâu của nghề Cắt gọt kim loại theo trình độ công nghệ từ truyền thống tới hiện đại. Qua quá trình này, học viên sẽ có được các kỹ năng thực hành chung ở giai đoạn đầu và các kỹ năng thực hành chuyên biệt ở giai đoạn sau. Các khóa đào tạo đều áp dụng phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm.

Với cách tiếp cận và phương pháp đào tạo như trên, các giáo viên/học viên đã từng bước hoàn thành các khóa học về Gia công kim loại bằng công cụ cầm tay, Tiện và Phay truyền thống, Lắp ráp ổ bi, Lắp ráp các chi tiết cơ khí và máy móc, Đào tạo cơ khí định hướng đề tài trình độ cơ bản và chuyên sâu. Mỗi khóa học có thời gian từ một đến ba tuần và được triển khai dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Đức và các chuyên gia trong nước có kinh nghiệm cùng với đội ngũ trợ giảng. Quá trình đào tạo này giúp các giáo viên/hướng dẫn viên có được năng lực thực hành nền tảng trong lĩnh vực Công nghệ cơ khí và nghề Cắt gọt kim loại một cách vững chắc. Bên cạnh đó, các giáo viên/hướng dẫn viên cũng cải thiện được năng lực làm việc nhóm và nâng cao nhận thức về kỷ luật và an toàn lao động. Những kỹ năng mềm này được tích hợp trong các bài tập thực hành của mỗi khóa học và chúng cũng rất quan trọng và cần thiết cho các hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên.

Trải qua tổng số 17 tuần đào tạo, các giáo viên/hướng dẫn viên nhận thấy có sự tiến bộ về năng lực thực hành và tư tin hơn để tham gia vào các khóa tập huấn ở trình độ cao hơn. Dựa trên kết quả này, tổ chức GIZ cùng với TCDN đã có kế hoạch triển khai các khóa học về công nghệ CNC vào cuối năm 2012. Địa điểm đào tạo sẽ được lựa chọn từ các cơ sở đào tạo đối tác trong dự án do GIZ hỗ trợ trước đây (Dự án Hỗ trợ kỹ thuật dạy nghề Việt Nam). Giải pháp này, một mặt, để đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị cho các khóa học tới, mặt khác cũng để duy trì và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cơ sở dạy nghề đối tác trước đây thông qua việc tổ chức và cử giáo viên của các cơ sở này tham gia vào khóa đào tạo với tư cách là trợ giảng hoặc giảng viên chính.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook