TVET Vietnam

Đào tạo cách thức triển khai các công cụ quản lý chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 10 và 11 tháng 01 năm 2018 – Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục nghề nghiệp/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đã tổ chức một khóa tập huấn kéo dài trong hai ngày dành cho 40 giáo viên/cán bộ đến từ 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kiến thức và kỹ năng để triển khai Nghiên cứu lần vết (NCLV) và Khảo sát doanh nghiệp (KSDN).

Hai công cụ quản lý chất lượng này đã được hợp tác phát triển bởi Tổng cục Dạy nghề và “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” triển khai từ năm 2009 tại các cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ và đã liên tục được cải thiên. Sự thành công của phương pháp tiếp cận và các công cụ cụ thể, các công cụ này đang được nhân rộng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác và nâng cấp lên hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Trong năm 2017, các công cụ này đã được lồng ghép vào các thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 28/2017/TT-BLDTBXH quy định về “Hệ thống Đảm bảo Chất lượng của các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp”. 

Khóa đào tạo được thực hiện bởi các giáo viên đến từ tám cơ sở giáo dục nghề nghiệp, những người trong năm 2015/2016 đã được Cục Kiểm định/Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đào tạo trở thành những người triển khai và giảng viên nguồn về NCLV và KSDN.

Tập trung vào tính áp dụng thực tiễn , khóa đào tạo cung cấp kiến thức chuyên sâu về phương pháp triển khai NCLV và KSDN, những thách thức có thể gặp phải trong quá trình triển khai và cách giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các học viên còn được đào tạo các kỹ năng phỏng vấn và thực hành phân tích dữ liệu ở cấp cơ bản.  Khóa đào tạo được thiết kế kết hợp các phiên làm việc tương tác như các bài trình bày, đóng vai và thảo luận.  Vào cuối khóa đào tạo, tất cả các học viên đều làm tốt bài kiểm tra khẳng định kết quả của khóa đào tạo.  “Khóa đào tạo đã trang bị cho tôi những kiến thức thực tiễn và các kỹ năng mới khiến tôi tự tin triển khai NCLV và KSDN trong thời gian tới” – một trong những học viên nhận xét tính hiệu quả của khóa đào tạo.

Việc áp dụng NCLV và KSDN đối với 20 trường mới được lựa chọn là rất quan trọng vì vì các khuyến nghị bắt nguồn từ các kết quả này là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook