TVET Vietnam

Cơ khí

Ngành cơ khí mà một lĩnh vực có tiềm năng phát triển và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Ngành này bao gồm nhiều nghề đa dạng trong công nghiệp đóng tàu, xây dựng cầu, chế tạo ô-tô và nhiều ngành công nghiệp khác.

Chúng tôi hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề đối tác triển khai các hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nghề hàn và cắt gọt kim loại. Để có thêm thông tin, mời bạn xem phần giới thiệu về Nghề Hàn and Cắt gọt Kim loại.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook