TVET Vietnam

Cơ chế tự chủ cần sự quản lý

Các trường dạy nghề ở Việt Nam đang gặp phải nhiều thách thức về quản lý để đảm bảo chất lượng cao, xuất sắc và tự chủ. Do đó, sự quản lý chuyên nghiệp các cơ sở dạy nghề ngày càng trở nên quan trọng.

20 trưởng phòng, trưởng khoa và phó hiệu trưởng thuộc trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 đã củng cố các kiến thức và kỹ năng của mình khi tham gia khóa đào tạo về “Quản lý trường học” (từ 16 – 21 tháng Mười). Các chủ đề có liên quan như Tổ chức và Lãnh đạo, Tài chính và Doanh thu bên thứ ba, cũng như là Nhân sự và Hợp tác với Doanh nghiệp đã được thảo luận.

Là Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học ứng dụng Berlin, GS. Hafer đã triển khai khóa đào tạo theo các thông lệ tốt nhất của Đức. Dựa trên kiến thức tiếp thu được, các học viên tham dự tích cực chuyển đổi các chủ đề đào tạo thành các nghiên cứu tình huống trong công việc hàng ngày của mình.

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ Lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ xây dựng các Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, một hợp phần thuộc Hợp tác Phát triển Việt-Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được thực hiện bởi Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (GIZ)  đại diện cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook