TVET Vietnam

Chuỗi hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI)

Đồng Nai 25/2/2017

Vào ngày 24 và 25 tháng hai năm 2017, một loạt các hoạt động phát triển giáo viên tiếng Anh đã được tiến hành tại Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam-GIZ.

Các hoạt động phát triển chuyên môn bao gồm một hội thảo thực hành về các công cụ quản lý chất lượng dạy-học tiếng Anh, một hội thảo về phương pháp đánh giá phục vụ học tập (assessment for learning) trong giảng dạy tiếng Anh và một buổi sinh hoạt chuyên môn dưới dạng thức dự giờ và thảo luận phản hồi. Các hoạt động trên có mục đích hỗ trợ các giáo viên tiếng Anh của trường VCMI học và áp dụng các kỹ thuật dạy học và công cụ kiểm tra đánh giá trong hiệu quả trong chính lớp học của mình. Ba giáo viên tiếng Anh của trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 cũng cùng tham gia các hoạt động này theo lời mời của trường VCMI. Nói về các hoạt động phát triển chuyên môn dành cho giáo viên tiếng Anh tại trường, Tiến sĩ Nguyen Van Chuong- Hiệu trưởng trường VCMI nhấn mạnh “Cải thiện năng lực Anh ngữ hiện là một trong những ưu tiên phát triển quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ chúng tôi nỗ lực cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của chính mình và chất lượng dạy tiếng Anh tại trường.”

Với sự kết nối của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam-GIZ,  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) đã được chọn thực hiện Chương trình English Access Micro Scholarship tại trường. Đây là chương trình học bổng tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Với chương trình này, trong hai năm, 27 học viên có hoàn cảnh khó khăn của VCMI sẽ được học 360 giờ học tiếng Anh chất lượng cao, các hoạt động tăng cường ngôn ngữ và phát triển bản thân. Các giáo viên tiếng Anh của VCMI tham gia vào chương trình cũng sẽ nhận được những hỗ trợ phát triển chuyên môn như hội thảo bồi dưỡng giáo viên, hội thảo hướng dẫn thực hành và các khóa học trực tuyến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh đổi mới Đào tạo nghề, các trường nghề chất lượng cao (CoEs) đóng một vai trò quan trọng. Các trường nghề chất lượng cao là lực lượng tiên phong và là hình mẫu cho trọng tâm phát triển mới của Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam: cung cấp các chương trình đào tạo nghề chất lượng quốc tế đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Năng lực Anh ngữ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế của các trường nghề chất lượng cao là một trong những tiêu chí quan trọng giúp cung cấp các chương trình chất lượng và thực hiện chức năng kết nối và hợp tác với các mạng lưới đào tạo nghề trong nước và quốc tế.

Từ năm 2015, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam-GIZ đã hỗ trợ trường VCMI trong các nỗ lực cải thiện chất lượng dạy và học tiếng Anh tại trường. Đặc biệt, năm 2016 VCMI đã hoàn thành việc khảo sát nhu cầu đào tạo tiếng Anh, đánh giá trình độ đầu vào tiếng Anh và xây dựng “Kế hoạch phát triển năng lực Anh ngữ cho giáo viên kỹ thuật chủ chốt” và triển khai chương trình này từ năm 2017.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook