TVET Vietnam

“Chúng tôi cam kết nhân rộng những kết quả đã đạt được tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ở Đồng Nai”, bà Phạm Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Tiến sĩ Horst Sommer, Giám đốc chương trình song phương “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, đã có buổi làm việc với bà Phạm Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (Sở LĐTBXH). Lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, và Sở Tài chính cũng cùng tham gia buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đều thống nhất, trên cơ sở hợp tác thành công của năm 2017, các hoạt động hợp tác và điều phối với UBND tỉnh Đồng Nai và Sở LĐTBXH sẽ được phát huy hơn nữa trong năm nay. Trong tâm của hợp tác là tăng cường sự tham gia của khối doanh nghiệp vào việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn nghề và chương trình đào tạo, vào triển khai đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo tại hai cơ sở GDNN được chương trình hỗ trợ là trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 (LILAMA 2) và trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi (VCMI). Với sự hỗ trợ của UBND và Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, những kết quả và kinh nghiệm thu được sẽ được chuyển giao cho các cơ sở GDNN khác trong tỉnh.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh “Xây dựng năng lực cho cán bộ quản lý và cán bộ đào tạo nghề là cốt lõi của hệ thống GDNN chất lượng cao”. Bà ủng hộ hoàn toàn những nỗ lực hỗ trợ trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 và trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi (VCMI) phát triển thành các trung tâm xuất sắc. Hai trường sẽ cung cấp các khóa bồi dưỡng giáo viên cho các cơ sở GDNN khác vì đây là cách bền vững nhất để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đào tạo tại Đồng Nai và cả nước.

Sau buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (Sở LĐTBXH), lãnh đạo các phòng liên quan của Sở, hiệu trưởng của trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2, trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi và hai trường cao đẳng trực thuộc tỉnh đã có buổi họp riêng để thảo luận và thống nhất một kế hoạch phối hợp giữa GIZ, Sở LĐTBXH Đồng Nai và các trường nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong GDNN, bồi dưỡng giáo viên nghề và hỗ trợ việc xanh hóa các cơ sở GDNN tại Đồng Nai

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook