TVET Vietnam

“Các yếu tố xanh nên được lồng ghép vào giáo dục nghề nghiệp ở cả cấp độ hệ thống và cơ sở giáo dục nghề nghiệp”

“Các yêu cầu xanh sẽ được lồng ghép vào các tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn đầu ra và tiêu chí kiểm định.”- Tiến sĩ Trương Anh Dũng- Phó tổng cục trưởng Tổng cục GDNN phát biểu.

Vĩnh Phúc và Đồng Nai, ngày 24 và 26 tháng 10 năm 2017

Nâng cao nhận thức và đưa ra các khuyến nghị cụ thể tới cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các cơ sở GDNN là mục tiêu của hai cuộc hội thảo về “Xanh hóa Hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế xanh” được tổ chức tại Vĩnh Phúc vào ngày 24 tháng 10 và tại Đồng Nai ngày 26 tháng 10 năm 2017 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (TCGDNN) và “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH đồng tổ chức trong khuôn khổ hợp tác phát triển Việt Nam- CHLB Đức.  Hội thảo đầu tiên ở Vĩnh Phúc đã có 80 đại biểu tham gia, bao gồm lãnh đạo và chuyên viên của TCGDNN và đại diện từ các cơ sở GDNN khác nhau ở khu vực phía Bắc. Hội thảo tại Đồng Nai đón bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBNN tỉnh Đồng Nai, Tiến sĩ Trương Anh Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, ông Huỳnh Văn Tịnh – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP. Hồ Chí Minh, đại diện VCCI và 60 lãnh đạo và đại diện của 36 trường cao đẳng ở khu vực phía Nam.

“Việt Nam cam kết phát triển xanh bền vững”, bà Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh trong những phát biểu khai mạc của mình. Một mặt, điều này có nghĩa là các ngành công nghiệp hiện tại phải thân thiện hơn với môi trường. Mặt khác, các ngành công nghiệp “xanh” mới sẽ được tạo ra, với mục tiêu là phát triển hàng hoá, dịch vụ và công nghệ nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Chính quyền tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2020, khoảng 80% số doanh nghiệp trong tỉnh sẽ đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong sản xuất. Những mục tiêu cụ thể, căn cứ vào Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh (VGSS) và Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh không thể đạt được khi thiếu lực lượng lao động xanh lành nghề. “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đặc biệt hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và cơ sở GDNN bắt đầu thay đổi tư duy và hành vi liên quan đến bảo vệ môi trường của lao động kỹ thuật tốt nghiệp từ các trường nghề hàng năm.

Bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam phát biểu khai mạc: “Điều này [Xanh hóa hệ thồng giáo dục nghề nghiệp] chỉ có thể thực hiện được khi có sự hợp tác của các doanh nghiệp.” Dựa vào kinh nghiệm từ phía Đức, chuyên gia Jan-Hendrik Aust khẳng định nhu cầu công việc “xanh” mới phải được phản ánh trong tiêu chuẩn nghề nghiệp: “Khối doanh nghiệp phải là những người có tiếng nói quyết định trong xây dựng các chuẩn đầu ra có tích hợp các yếu tố xanh.” Các cơ chế và quy trình ở cả cấp hệ thống và cơ sở để khối doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chương trình đào tạo và các tiêu chuẩn nghề nghiệp liên quan.

“Các cơ sở GDNN là nhân tố chủ chốt cung cấp lực lượng lao động xanh cho nền kinh tế xanh không chỉ hôm nay mà còn trong tương lai”, Tiến sĩ Klaus-Dieter Mertineit, chuyên gia về xanh hóa đào tạo nghề nhấn mạnh. Các cơ sở GDNN cần trở thành những hình mẫu thân thiện với sinh thái và đóng vai trò tích cực trong các chiến dịch nâng cao nhận thức cho các học viên, cán bộ giangr dạy và quản lý cũng như cộng đồng. Hơn nữa, các hoạt động trồng cây xanh cần trở thành một phần của đời sống trường học và có thể triển khai cùng các công ty đối tác.

Kết thúc hội thảo tại Vĩnh Phúc, TS. Trương Anh Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN nhấn mạnh “Các yếu tố xanh cần được lồng ghép vào giáo dục nghề nghiệp ở cả cấp hệ thống và cơ sở. Ở cấp hệ thống, các khía cạnh xanh sẽ được đưa vào các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng nội bộ của cơ sở GDNN, chuẩn đầu ra và tiêu chí kiểm định. Ở cấp cơ sở, các trường có thể bắt đầu các bước đầu tiên trong việc làm xanh khuôn viên, chương trình đào tạo và thực tiễn quản lý hoạt động của nhà trường”.

Kính mời quý vị đọc thêm tin bài về sự kiện này trên các báo:

Báo Lao động và Xã hội: “Xanh hóa đào tạo nghề là nhu cầu tất yếu của sự phát triển”

Báo Lao động Đồng Nai: “Xanh hóa” đào tạo nghề là yêu cầu tất yếu”

Báo Đồng Nai: “Lồng ghép các yếu tố xanh vào đào tạo nghề”

Trang tin của UBMTTQ tỉnh Đồng Nai: “Xanh hóa đào tạo nghề là nhu cầu tất yếu của sự phát triển”

Đài truyền hình Đồng Nai: Xanh hóa đào tạo nghề là nhu cầu tất yếu của sự phát triển”

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook