TVET Vietnam

Các khoá đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ quản lý và giảng viên tại trường LILAMA 2

Là đơn vị mang sứ mệnh đào tạo lực lượng lao động trẻ chất lượng cao, giáo viên và cán bộ quản lý của trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ (nhất là Tiếng Anh) như là một đòi hỏi tất yếu trong môi trường đào tạo nghề hướng tới đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Trung tâm xuất sắc về Đào tạo nghề – LILAMA 2” thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành cũng như giao tiếp hàng ngày cho cán bộ quản lý và giáo viên tại trường Cao đẳng Nghề LILAMA 2 là một trong những hoạt động ưu tiên của dự án. Ngày 20/8/2015, 33 cán bộ quản lý (bao gồm Phó hiệu trưởng, các trưởng/phó khoa) và các giáo viên trẻ nòng cốt của nhà trường đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh, sử dụng bài thi mô phỏng theo định dạng bài thi TOEIC. Buổi đánh giá diễn ra hết sức nghiêm túc và tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về tổ chức kiểm tra đánh giá do GIZ phối hợp với các giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ tin học LILAMA2 thực hiện.

Kết quả của kỳ thi này sẽ là căn cứ để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp để nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp cho từng nhóm đối tượng cụ thể trên cơ sở năng lực hiện có của họ.

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 10/2015, góp phần trang bị cho cán bộ quản lý và giáo viên của LILAMA 2 những năng lực tiếng Anh cần thiết (cả về giao tiếp và giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành) để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế, đáp ứng mục tiêu và chiến lược phát triển của nhà trường trong tương lai.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook