TVET Vietnam

Biên soạn và hiệu chỉnh môđun đào tạo định hướng thị trường lao động: Maketing

Trong khuôn khổ kế hoạch hành động năm 2008 nghề May và Thiết kế Thời trang, một hội thảo 4 ngày đã được tổ chức với sự tham gia của các thày cô và chuyên gia ngành may của 2 trường đối tác là Cao đẳng Nguyễn Tất Thành và ĐHSPKT Hưng Yên về biên soạn hiệu chỉnh module đào tạo phù hợp thị trường lao động trong nghề May và Thiết kế thời trang: môđun Maketing. Đây là bước khởi đầu trong loạt hoạt động hỗ trợ biên soạn môđun đào tạo định hướng thị trường lao động của dự án Hỗ trợ Kỹ thuật dạy nghề Việt Nam.

Tới dự hội thảo, có 10 giảng viên và chuyên gia ngành may là những người trực tiếp tham gia biên soạn chương trình đào tạo và giảng dạy, đồng thời hội thảo cũng nhận được sự tham gia góp ý của đại diện Ban Tiêu chuẩn nghề (Tổng cục dạy nghề). Phát biểu với hội thảo, ông Nguyên Quốc Thìn, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐHSPKT Hưng Yên nhấn mạnh “những hỗ trợ kỹ thuật như thế này là rất đáng quý, chúng ta cần phải tranh thủ sự hỗ trợ của bạn, đồng thời phát huy nội lực để có thể sử dụng được những hỗ trợ này một cách hiệu quả tối đa”.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế từ Trung tâm đào tạo May quốc tế (IGTC, Inđônêxia), các thành viên hội thảo đã trao đổi và đi đến thống nhất các nội dung đào tạo cho môđun Maketing, đồng thời nghiên cứu mẫu tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên-giáo viên [1]. Thông qua các hoạt động này, các giảng viên và chuyên gia 2 trường được tìm hiểu phương pháp biên soạn tài liệu hiệu quả như mục tiêu hội thảo mong đợi, đồng thời được tiếp xúc với cách nhìn nhận mới về những nội dung đào tạo cần đưa vào chương trình ngày nay nhằm thực sự đáp ứng với nhu cầu thị trường.

Cùng với chuyên gia, các đại biểu cũng xây dựng được khung nội dung cho 2 môđun tiếp theo là “Ra mẫu” và “Ra mẫu bằng vi tính”. Tiếp theo hội thảo này, các chuyên gia 2 trường sẽ tiếp tục viết nội dung chi tiết cho 2 môđun này. Bản dự thảo sẽ được xem xét đánh giá cùng với chuyên gia quốc tế tại một hội thảo tiếp theo, dự kiến vào Quý III năm 2008./.[1] Tài liệu dùng trên lớp, chứa đựng nội dung bài giảng và được thiết kế dành chỗ cho sinh viên ghi chép trong quá trình tham gia tiết học.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook