TVET Vietnam

Ấn phẩm mới

Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” xin trân trọng giới thiệu một số ấn phẩm mới được thực hiện trong năm vừa qua. Để xem và tải các ấn phẩm này, xin vui lòng truy cập các đường link dưới đây.

Để nhận bản in, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: cong.nguyen@giz.de

——————

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017

Báo cáo thường niên, cung cấp dữ liệu cập nhật và đáng tin cậy về hệ thống Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam qua từng năm hoạt động.

Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017 – Thông tin và số liệu nổi bật

Infographic thể hiện tóm tắt sinh động những nội dung nổi bật nhất của Báo cáo GDNN Việt Nam 2017.

Thuật ngữ GDNN

Ấn phẩm giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực GDNN

Đào tạo nghề kép ở Đức
Ấn phẩm minh họa sinh động hệ thống giáo dục nghề nghiệp kép của Đức

Xanh hóa GDNN

Ấn phẩm nâng cao nhận thức, giải thích các khái niệm cơ bản nhất về xanh hóa GDNN

Mô-đun cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

Mô-đun 36 giờ học, cung cấp những kiến thức kỹ năng “xanh” cơ bản áp dụng được cho mọi ngành nghề trong hệ thống GDNN. Các cơ sở GDNN có thể sử dụng toan bộ chương trình, hoặc chọn lọc những nội dung phù hợp để tích hợp vào các chương trình đào tạo hiện có.
Mô-đun hiện đang được sử dụng thí điểm và tiếp tục hoàn thiện tại một số cơ sở GDNN.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook